Informatieve sites over arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

Zie ook: 1

2ZW sociale zekerheid
Landelijk informatiecentrum voor zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en welzijn. Beknopte informatie over een groot aantal socialezekerheidsrechtelijke onderwerpen, waaronder werkeloosheid, zwangerschapsverlof en pensioen.
Arbeidsrecht
Korte beschrijving van het Nederlands arbeidsrecht, met name het ontslagrecht, wet poortwachter en arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsrechter.nl
Uitgebreide site met veel arbeidsrechtelijke informatie. Uitleg over het arbeidsrecht voor zowel de leek als jurist, wetteksten, contractsmodellen en de mogelijkheid om gratis advies te vragen.
Canisius Juridisch Adviseurs
Juridische hulp bij arbeidsvraagstukken.
Centrum Arbeidsverhoudingen
Het CAOP is een onafhankelijke instelling, gespecialiseerd in procesbegeleiding van arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsverhoudingen en geschilbeslechting binnen de publieke sector.
De Gouden Handdruk Specialist
Adviesbureau over ontslag. Informatie over de verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, vergoedingen bij ontslag en werkloosheidsuitkeringen.
Ondernemingsraad Online
Informatie voor ondernemingsraden. [De meeste informatie is slechts toegankelijk voor betalende leden].
OR.nl
Voor leden van de ondernemingsraad of PVT: vraagbaak, databank medezeggenschap, cursusoverzicht.
ORcontact
Communicatie diensten voor ondernemingsraden.
Organisatie en Adviesbureau voor de Medezeggenschap
Adviesbureau voor ondernemingsraden.
Recht.nl - Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Juridische portaalsite met dagelijks juridisch nieuws en een uitgebreide verzameling links.
Weijling Werk en Recht
Juridisch advies over arbeid voor overheid en nonprofitorganisaties.

Andere talen 4

[Mozilla Scale]
Laatste wijziging:
14 juli, 2016 op 8:05:06 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen