Deze categorie bevat Nederlandstalige sites over recht.

subcategorieën 11

Zie ook: 4

Belgische Grondwet
Tekst en wijzigingen van de grondwet van België.
Chinees recht
Informatie over China, de Chinese maatschappij en de Chinese wetgeving en rechtspraktijk van het Documenatiecentrum Chinees Recht van de Universiteit in Leuven.
Domjur.nl
Publiceert (gerechtelijke) uitspraken en artikelen over (.nl-)domeinnaamgeschillen. Een initiatief van SIDN en de Universiteit van Tilburg.
Europees Justitieel Netwerk
Europees Justitieel Netwerk in burgerlijke en handelszaken. Nederlandse uitleg van toegang tot het rechtssysteem van de verschillende landen van de Europese Unie.
Fiscaal up to Date
Nederlands fiscaal nieuws en achtergronden. Deels alleen toegankelijk voor abonnees.
Journalistiek verschoningsrecht
Rapport van een commissie, ingesteld door het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten over het journalistiek verschoningsrecht. Word-document.
Juridisch Startpunt
Links naar Nederlandse en Europese juridische informatie op internet en een formulier om vrijblijvend een vraag aan een advocaat te stellen.
Mr. Vitál E.H. Moors
Publicatie van een scriptie over het besluit als de competentiegrondslag van de Nederlandse bestuursrechter. Onder meer komt de rol van de Raad van State als hoogste bestuursrechter aan de orde.
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
Stichting met als doel de beslechting van geschillen te bevorderen door het bieden van een arbitraal proces, richtlijnen en algemene voorlichting. Informatie over verschillende vormen van arbitrage, de NAI reglementen en aanbevolen literatuur.
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie in Nederland. Algemene informatie over de vereniging en enkele publicaties.
Pompestichting Nijmegen
Particuliere instelling voor forensische psychiatrie te Nijmegen. Informatie over de stichting en een overzicht van beschikbare vacatures.
Raad van Arbitrage voor de Bouw
De Raad beslecht geschillen op het gebied van de bouw. Uitleg over de procesprocedures, het arbitragereglement en jurisprudentie.
Raad voor de Journalistiek
Onafhankelijke instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten. Algemene informatie over de Raad en de procedures, en alle uitspraken van de Raad vanaf 1961.
Het recht van de logica
Inleiding en beschrijving van een boek over logische gevolgen van afspraken die noodzakelijk zijn voor communicatie. In het bijzonder voor het recht.
Recht.nl
Juridische portaalsite met dagelijks juridisch nieuws en een uitgebreide verzameling links.
Recht4all
Juridisch nieuws en enkele links naar wetgeving en jurisprudentie.
Rechters in 1811
Overzicht van rechters in het jaar 1811 per stad.
Regelgeving in de Nederlanden
Verzameling van een groot aantal rechtshistorische documenten, waaronder transcripties van bronnen met een regelgevend karakter, kaarten en naslagwerken.
Smartengeld
Informatie van de ANWB in Nederland over het recht op een vergoeding van immateriële schade (smartengeld) en de hoogte van het smartengeld.
Van strafrecht naar preventierecht
Uitgebreide site over heropvoeding i.p.v. straf voor criminelen.

Andere talen 41

[Mozilla Scale]
Laatste wijziging:
28 februari, 2017 op 7:57:25 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen