Zie ook: 1

Aa en Maas, Waterschap
Zorgt voor voldoende en schoon oppervlaktewater in een beheersgebied van 160.000 hectare en onderhoudt 110 km Maasdijk.
Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap
Over de taken, belastingen en de organisatie. Met actueel nieuws.
Brabantse Delta, Waterschap
Fusie van het Hoogheemraadschap van West-Brabant en de waterschappen De Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs en Het Scheldekwartier. Informatie over het waterschap, de activiteiten en dienstverlening.
Delfland, Hoogheemraadschap
Zorgt voor het juiste waterpeil in sloten en vaarten, voor stevige dijken en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven.
De Dommel, Waterschap
Waterbeheerder in een deel van de provincie Noord-Brabant. Nieuws, e-loket en informatie over projecten.
Groot Salland, Waterschap
Beheert het waterpeil, de waterkwaliteit en de rivierdijken in West-Overijssel. Actueel nieuws en informatie over de projecten en de belastingen.
Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap
Verantwoordelijk voor het waterbeheer in het noordelijk deel van Noord-Holland. Nieuws, faq en bestuurlijke info.
Hollandse Delta, Waterschap
De vijf fuserende waterschappen in Zuid-Holland zuid. Informatie over de afzonderlijke waterschappen en het fusieproces.
Hunze en Aa's, Waterschap
Zorgt in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen voor de juiste hoeveelheid water in sloot en plas, voor de zuivering van afvalwater, voor veilige waterkeringen en toegankelijke vaarwegen. Over het beleid, het bestuur, de verordeningen en het beheer.
Noorderzijlvest, Waterschap
Zorgt in noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied voor een goede waterkwaliteit, juist waterpeil, en begaanbare vaarwegen.
Peel en Maasvallei, Waterschap
Verantwoordelijk voor het beheer van het water in beken, sloten en vennen in Noorden Midden-Limburg.
Reest en Wieden, Waterschap
Zorgt in Noordwest-Overijssel en West-Drenthe voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, de waterkeringen en de vaarwegen. Informatie over de projecten, belastingen en de vergunningen.
Rijn en IJssel, Waterschap
Digitaal loket voor nieuws en informatie over het beleid, projecten, belastingen en vergunningen. Speciaal voor kinderen waterpret met Rein de vis.
Rijnland, Hoogheemraadschap van
Nieuws, digitale dienstverlening en informatie over de organisatie en de waterhuishouding.
Roer en Overmaas, Waterschap
Verantwoordelijk voor het beheer van de waterwerken en Maaskaden in Midden en Zuid Limburg.
De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap
Waterbeheerder in de Rijnlanden. Nieuws en informatie over taak en tarieven.
Unie van Waterschappen (UvW)
Landelijke koepelorganisatie van de waterschappen in Nederland, spreekbuis naar parlement, rijksoverheid en andere organisaties. Nieuws, beleidsterreinen, activiteiten-kalender, voorlichtingsmateriaal en bestuurlijke informatie.
Veluwe, Waterschap
Een beeld van de werkzaamheden, organisatie en taken. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon water en optimale waterstanden in beken, sloten en kanalen.
Waterschap Zuiderzeeland
Waterbeheerder in de Zuiderzeelanden. Nieuws en informatie over taak en tarieven.
Waterschappen in Nederland
Nieuws van de Nederlandse waterschappen. Lijst en links van waterschappen en hoogheemraden.
Waterschapsbedrijf Limburg
Zorgt in Limburg voor de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit. Informatie over het werk en de verantwoordelijkheden.
Waterschapswijzer
Informatie voor spreekbeurten of werkstukken van scholieren over hoe de waterschappen werken.
Wetterskip Fryslân
Informatie van de Friese waterschappen. Over de geschiedenis, het werk en de verantwoordelijkheden.
[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
31 december, 2016 op 14:24:46 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen