Organisaties voor en door vluchtelingen en assielzoekers in Nederland.

subcategorieën 1

Zie ook: 3

Askv: Steunpunt Vluchtelingen
Met acties, nieuws, nieuwsbrief, hoe u kunt helpen en landeninformatie.
Autonoom Centrum
Een actiegroep die zich inzet voor illegalen en vluchtelingen. Nieuws over acties en de status van vluchtelingen overal ter wereld.
COA
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De uitvoerende overheidsinstelling in Nederland inzake de opvang van asielzoekers. De site geeft onder meer een overzicht van wet- en regelgeving omtrent de asielprocedures en verblijfsvergunningen.
Fedasil
Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, beheerder van Het Europees Vluchtelingenfonds, over hun 13 kerntaken, het asieltraject en het opvangnetwerk.
Gave
Stichting voor kerkelijk werk onder vluchtelingen. Met informatie over haar activiteiten, getuigenissen, projecten, vacatures en praktische informatie.
Nederlands Migratie Instituut
U wilt weer terug naar uw geboorteland om daar uw oude dag door te brengen? Of u wilt terug om in uw geboorteland een eigen zaak op te zetten of omdat u er een goede baan kunt krijgen? Of u bent vluchteling of asielgerechtigde en wilt terug of doormigreren naar een ander land? NMI geeft antwoord.
Pharos
Expertisecentrum gezondheidsverschillen dat zich inzet om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden te stimuleren, preventie te bevorderen en het zelfmanagement bij deze groepen te versterken.
Stichting Vluchteling
Nederlands samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in het buitenland. Informatie over activiteiten, foto's, online spotjes en spelletjes en hoe u kunt helpen.
UAF
Stichting voor Vluchteling Studenten. Informatie over de doeleinden en doelgroep van deze stichting, gallerie van vluchteling-kunstenaars en informatie voor werkgevers.
Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Belangenbehartiger en spreekbuis van vluchtelingen in Nederland en overlegpartner van de rijksoverheid namens vluchtelingen in Nederland. Informatie over aangesloten organisaties, actuele kwesties, publicaties, activiteiten en vacatures.
VreemdelingenDienst ZHZ Digitaal
Links over de procedures die vluchtelingen moeten volgen voor ze in ons land mogen blijven. Verder adresgegevens van de vreemdelingendienst Zuid-Holland Zuid.

Andere talen 3

[Welcome Mozilla]
Laatste wijziging:
2 augustus, 2015 op 5:45:05 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen