World Nederlands Maatschappij Organisaties Ontwikkelingssamenwerking
144
Ontwikkelingssamenwerking is gericht op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van landen in de 'derde wereld'.

subcategorieën 3

Zie ook: 2

11.be
Portaal van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.
Aandacht voor Aids
Persoonlijk initiatief van Cindy Noordermeer om sponsorgelden te genereren voor de verbetering van de situatie van Aidspatienten en Aids weeskinderen in en rond de plaats Wa, in de Upper West Region in Ghana. Zij is hier werkzaam als voedingskundige.
Acodev vzw
Belgische federatie van Franstalige en tweetalige ngo's voor ontwikkelingssamenwerking. Met hun geschiedenis en doelstellingen.
Artsen Zonder Grenzen
De Belgische afdeling. Met een aanklikbare wereldkaart voor presentaties van plaatselijke projecten.
Bouworde
Wil jongeren vormen en bewust maken van de kansarmoedeproblematiek door hen als vrijwilliger te laten werken op sociale, ecologische en bouwtechnische projecten wereldwijd.
BTC - Belgische Technische Coöperatie
Uitvoeringsagentschap van de gouvernementele samenwerking, en organisator van de informatiecycli die recht geven op een attest. Met alle nieuwe overheidsopdrachten die een geraamde waarde van meer dan 22.000 € vertegenwoordigen.
Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking
Een dienstverlenende instelling die werkt op het terrein van informatievoorziening en beleidsbeïnvloeding - vooral op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - gericht op de leden van de Nederlandse regering en de Europese Commissie, de leden van parlementen, medewerkers van ministeries en alle anderen die een rol spelen bij het tot stand komen van politieke beslissingen.
Care Nederland
Voor juli 2001 was deze organbisatie DRA (Disaster Relief Agency) genaamd. Een samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties Hivos, Novib, SNV, Terre des Hommes, Vereniging Wereldkinderen en UNICEF Nederland. Nu lid van Care International.
Centre for International Development Issues Nijmegen
Kennis en leergemeenschap Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen.
COS Gelderland
Regionale organisatie- en adviesbureau's voor mondiale vraagstukken. COS is gespecialiseerd in adviezen en projecten over internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en de multiculturele samenleving.
DGOS - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
Vertegenwoordiger van de Belgische staat inzake planmatige uitwerking van het ontwikkelingsbeleid. Met persberichten en de samenwerkingsprogramma's per land en per thema.
Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking
Stichting biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en de veehouderij aan minder bedeelde bevolkingsgoepen in ontwikkelingslanden. Nieuws, publicaties en links.
Dokters van de Wereld
Internationale medische humanitaire organisatie. Nederlandse tak van Médecins du Monde. Sinds 1980 actief wereldwijd 1.000.000 donateurs.
Dutch International Guarantees for Housing
Stichting bemiddelt bij de finaciering van volkshuisvestingprojecten in tweede en -derdewereldlanden. Over de werkwijze, de organisatie en de projecten.
Fair Trade
Importeur van producten uit ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en stimuleert deze producenten om hun kansen te benutten.
Fight for Sight
In dit project werken de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen sinds 1993 samen om blindheid te bestrijden.
Gered Gereedschap
Een landelijke vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar ontwikkelingsprojecten.
Habitat for Humanity
Bouwt huizen vóór en mét mensen in ontwikkelingslanden. Informatie over meereizen en meebouwen.
Hapin
Hulp aan Papua's in nood. Met name onderwijs (studiebeurzen) en gezondheidszorg. Projectinformatie, links en foto's.
Holland-Moldova
Holland-Moldova houd zich bezig met het initiëren en coördineren van projecten, het verzorgen van hulptransporten,het financieel ondersteunen van projecten of personen, het bevorderen van productie en handel, etc.
ICA Nederland
ICA heeft als doelstelling het trainen van vrijwilligers en de bemiddeling bij uitzending naar ontwikkelingslanden. Nieuws, geschiedenis, filosofie, uitgezonden worden, top-methode, tarieven, trainingen, bijeenkomsten, ICA internationaal, foto's en vacatures.
De Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk
Met toelichtingen bij deze onderscheiding en de laureaten sinds het jaar 1980.
Interplast
Voert medische hulpprogramma's uit in ontwikkelingslanden. Kinderen met o.a. brandwonden en lipspleten worden door Nederlandse plastisch chirurgen, anesthesisten en operatie-assistenten geopereerd.
KIT - Koninklijk Instituut voor de Tropen/Royal Tropical Institute
KIT is een kenniscentrum gespecialiseerd in internationale samenwerking en interculturele communicatie. Bibliotheek, museum, projecten, trainingen en meer.
Landelijke India Werkgroep
Informatie over o.a. kinderarbeid, geweld, schone kleding, verantwoord ondernemen en ontwikkelingssamenwerking. Met nieuws en actualiteiten.
Leprastichting
De Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding heeft als doel lepra en de gevolgen van de ziekte te bestrijden.
LUMOS
Leuvense universitaire medische ontwikkelingssamenwerking en solidariteit. Coördineert als overkoepelende structuur, uitgaande van UZ Leuven en de K.U.Leuven, de diverse initiatieven op het vlak van medische ontwikkelingssamenwerking.
Max Havelaar
Keurmerk voor eerlijke handel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van een duurzaam inkoopbeleid. Naast informatie over de organisatie ook informatie over teeltwijze en marktwerking.
MIVA
Oorspronkelijk Missie Vervoersmiddelen Actie. Zij ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen. In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen.
Monique Velzeboer Foundation
Stichting die zich inzet voor kinderen met een handicap in ontwikkelinglanden door middel van verkoop van promotie produkten, in samenwerking met het Liliane fonds.
Nationale Commissie voor internationale samenwerking
Informatie over internationale samenwerking maar vooral ook loket voor medefinanciering voor organisaties die projecten ondersteunen in derde wereld landen.
Oikocredit
Verstrekt leningen aan groepen mensen in ontwikkelingslanden die bij banken niet voor krediet in aanmerking komen. Het benodigde kapitaal komt van de aandeelhouders: particulieren, instellingen en bedrijven.
One Men
Ontwikkelingsorganisatie die gelooft in de kracht van het individu. Informatie over de organisatie en de projecten.
Oneworld
De stichting en de site hebben ten doel: het informeren over- en het betrekken bij thema's met betrekking tot internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en rechten van de mens. Opgericht door NCDO en Oneworld Europa.
RRDF
Informatie over deze stichting die volgens het end of poverty principe in Zuid-Oost India in tientallen slums en dorpen actief is.
Samen
Werkgroep zendt jongeren uit als vrijwilligers naar straatkinderenprojecten in ontwikkelingslanden. Straatkinderen, wie, ervaringen, voorbereiding, terug, algemene informatie, nieuwtjes, activiteiten en aanmelden.
Simavi
Sinds 1925 is deze vereniging actief met: blindheidsbestrijding, water- en sanitaire voorzieningen, medicijnen en instrumenten, basisgezondheidszorg en medische opleidingen.
SOS Kinderdorpen
De grootste particuliere, niet overheidsgebonden kinderhulporganisatie ter wereld die zich wereldwijd inzet voor structurele opvang en opvoeding van weeskinderen en verlaten kinderen, ongeacht hun nationaliteit, godsdienst of etnische achtergrond.
Sport en Ontwikkelingslanden
Databank van (door de donororganisaties verstrekte) gegevens rond het thema Sport & Ontwikkelingssamenwerking, met daarin organisaties, projecten, tips en links.
Stichting Oikos
Oikos werkt op het terrein van internationale samenwerking en ontwikkeling. Oikos werkt vanuit een christelijke inspiratie en wordt gesteund door een groot aantal katholieke en protestantse kerken.
Tabor, Stichting
Verleent hulp aan kinderen en volwassenen in arme uitzichtloze situaties. Over de doelstellingen en de acties. Nieuws en foto's.
Vakgroep Studie van de Derde Wereld
De Vakgroep van de Derde Wereld (CTWS) van de Universiteit van Gent, concentreert haar werk hoofdzakelijk op de hedendaagse politieke en ontwikkelingsproblemen van de Derde Wereld.
VNG International
Organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
VSO
Werkt aan structurele ontwikkelingssamenwerking door vakbekwame vrijwilligers uit te zenden op verzoek van partnerorganisaties. Vacatures en achtergrondinformatie.
Warchild
Verleent hulp aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Psychosociale hulpverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt van creatieve therapieën. Projectinformatie, actienieuws en vacatures van Warchild wereldwijd.
Wemos
Werkt aan een structurele verbetering van de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden.
World Partners
Via deze organisatie worden ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteund en begeleid bij hun bedrijfsvoering. World Partners wordt hierin geholpen door Westerse ondernemers die kredieten verlenen, financiële middelen en hun expertise ter beschikking stellen om dit te bereiken.
World Servants
Christelijke organisatie die werkvakanties voor jongeren organiseert om als onderdeel van ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika scholen, klinieken en watervoorzieningen te bouwen.
ZOA-Vluchtelingenzorg
Christelijke hulporganisatie helpt mensen in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan. Informatie over projecten en organisatie.

Andere talen 3

[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
6 januari, 2017 op 7:05:10 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen