Zie ook: 2

(S)teun
(S)teun biedt een eenvoudig concept om fondsen te werven, met name geschikt voor kleinere organisaties.
Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties
Samenwerkingsverband van vijf menslievende organisaties. Met nieuwsflashes en een oproep tot steun.
Bloom Fondswerving
Bloom ondersteunt verenigingen en scholen bij het verruimen van hun financiële middelen.
Centraal Bureau Fondsenwerving
Verstrekt het CBF keurmerk aan goede doelen in Nederland die aan de eisen voldoen. Het CBF biedt objectieve informatie en jaarverslagen van goede doelen aan via de website.
EDM Media adviseur voor fondsenwervers
Advisering van charitatieve instellingen op het gebied van werving en onderhoud.
Fiscaal voordelig schenken aan goede doelen
U kan schenkingen aan goede doelen volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wat u hiervoor nodig heeft is een notariele akte. Online het voordeel berekenen en direct een notariele akte opstellen kan met Schenkservice.
Fondsen.org
Overzicht van fondsenwervende organisaties in Nederland die het CBF-keurmerk hebben. De site biedt nieuws, informatie en de mogelijkheid om te doneren.
Fondsenwerving.nl
Nieuws, kennisbank, vakartikelen en andere informatie over fondsenwerving en sponsoring.
Fondswerving online
Geeft informatie over subsidies, fondsen, fondswerving en sponsoring. Zowel voor de non-profit sector als ook voor bedrijven. Gratis dagelijks nieuws, nieuwsbrief en forum.
Goeberg Fondswerving
Levert standaard verkoopacties voor stichtingen en verenigingen. Voorbeelden van diverse acties worden vermeld en toegelicht.
Goede Doelen Test
Online test waarmee potentiele donateurs een advies kunnen krijgen over de goede doelen waaraan zij mogelijk een donatie zouden kunnen doen.
Instituut Fondsenwerving
Brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals. Informatie over belangenbehartiging, netwerkbijeenkomsten, opleidingen en lidmaatschap.
j4bAdvisor
Subsidie Infopunt B.V. levert nieuws, advies, tips, faq en achtergrondinformatie rond subsidieregelingen en andere stimuleringsmaatregelen van nationale en Europese overheden op Subsidies.nl
Kaart in Actie
Fondsenwerving voor scholen via een kaartenactie met praktische informatie, tips en praktijkvoorbeelden.
Keystone Consultancy
Adviesbureau op het gebied van Europese fondsenwerving, direct marketing, strategie voor met name goede doelen die in Europa uit willen breiden.
Leenaers Verloop
Specialisten in culturele en maatschappelijke communicatie en sponsoring.
Nationale DonatiePas
Met de pas kunnen goede doelen gesteund worden en krijgen consumenten een jaar lang kortingen.
Overzicht Goede Doelen
Overzichtspagina over goede doelen. Door overzichtelijke rangschikking met uitgebreide en actuele informatie wordt het zoeken vergemakkelijkt.
Prestacion
Dienstverlening op het gebied van fondsenwerving, interim-management, organisatie en samenwerking met profit organisaties.
Stichting De Periodieke Gift
Deze stichting adviseert over het schenken aan verschillende goede doelen met maximaal fiscaal voordeel.
Stichting Waterdragers
Heeft tot doel het werven van fondsen uit giften, reguliere donaties en anderszins, ten behoeve van de financiële ondersteuning van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden.
Vereniging van Fondsen
De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) ondersteunt en informeert haar leden en geeft advies aan mensen die een ver-mogensfonds willen oprichten.
Vereniging van Fondsenwervende Instellingen
De VFI behartigt de belangen van fondsen die middelen werven onder het Nederlandse publiek.
Vermogensfonds
Samenwerkingsverband van adviseurs van vermogensfondsen. Informatie voor Nederlandse algemeen nut beogende instellingen om een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen.
www.fondswerving.nl
Fondswerving Adviesbureau Sanders helpt organisaties en personen bij het verwerven van fondsen en subsidies voor niet-commerciële projecten op diverse gebieden.

Andere talen 5

[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
14 mei, 2016 op 5:15:07 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen