Maatschappelijke organisaties zoals stichtingen en verenigingen, voor zover deze niet onder één van de andere categorieën kunnen worden ingedeeld.

subcategorieën 22

ABC
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering. Geeft advies aan mensen die niet kunnen lezen, informeert over cursussen en verzorgt lotgenotencontact en publiciteit.
Algemeen-Nederlands Verbond - ANV
Vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking.
Alle Goede Doelen
Portalsite met links naar Nederlandse sites waar de bezoeker aan goede doelen kan doneren.
CMC-2000
Onafhankelijk organisatieaviesbureau in de not-for-profitsector te Horn. Algemene informatie, informatie over producten en adres en routebeschrijving.
Doen, Stichting
Is actief in natuur en milieu, vluchtelingen, ontwikkelingssamenwerking, welzijn en cultuur. Op de website staat informatie over de activiteiten, financierings-instrumenten en criteria voor aanvragen.
Halt Nederland
Initiatief van het Ministerie van Justitie, gemeenten en politie met als doelstelling een bijdrage te leveren aan criminaliteitsbestrijding en -preventie bij jongeren tot 18 jaar. Literatuur, wetgeving en actualiteiten.
Initiatives of Change Nederland
Een netwerk van mensen voor een betere wereld, door verandering, verzoening en vrede. Informatie over doeleinden, geschiedenis, initiatieven en activiteiten, het interreligieus beraad en de bibliotheek.
KICI kledinginzameling
Zamelt in Nederland tweedehands kleding en textiel in en ondersteunt met de opbrengst daarvan charitatieve instellingen. Doelstellingen, organisatie en achtergronden.
Koning Boudewijnstichting
Onafhankelijke, pluralistische organisatie die met giften en opbrengsten van de nationale loterij projecten en burgers steunt die zich engageren voor een betere samenleving.
Korrelatie, Stichting
Korrelatie is een nationaal publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor telefonische informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn.
Landelijke campagne Alfabetisering Autochtone Nederlanders
Om het bewustzijn rondom analfabetisme te vergroten. Campagnenieuws en informatie over analfabetisme.
Leger des Heils
Christelijke organisatie die zich bezig houdt met evangelisatie, reclassering, maatschappelijke opvang en ontwikkelingssamenwerking.
Neba
Stichting ter bevordering van de medische en sociale zorg in Indonesië. Informatie, waaronder een projectenlijst.
Nederlands Gesprek Centrum
Informatie over de stichting Nederlands Gesprek Centrum, haar geschiedenis en de organisatie met beschrijvingen van lopende programma's, de agenda, publicaties, nieuws, en links.
Nuso
De Nuso behartigt de belangen van 1050 speeltuinen in Nederland. Zij bepleit het belang van meer speelruimte voor de jeugd. Met nieuws, activiteiten, informatie over veiligheid en publicaties.
Odd Fellows
Nederlandse en Belgische loge. Met nieuws, geschiedenis en aangesloten plaatselijke loges.
Oost Europa projecten, Stichting
De organisatie bestaat uit een groep mensen die zich willen inzetten voor het versterken van de banden tussen Nederland en de landen in de Balkan en Bulgarije.
Toekomstcommunity NewDay.nl
Platform voor mensen die een visie hebben over de toekomst. Toekomstbeelden om naartoe te leven, maar ook schrikbeelden om te ontwijken. Ook stimuleert deze internetcommunity de zoektocht naar een gezamenlijk pad om de toekomende tijd bewuster dan vandaag vorm en inhoud te geven.
Verkeersslachtoffers, Vereniging
Een forum voor verkeersslachtoffers en informatie over doel en activiteiten van deze vereniging. Daarnaast het jaarverslag, hoe je lid kunt worden en informatie over een jaarlijkse herdenking, de europese federatie en de commissie ongevals analyse.
Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp, Stichting
Over doelstellingen, achtergrond en nieuws van deze stichting.

Andere talen 48

[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
6 januari, 2017 op 7:05:10 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen