Landelijke overheidsorganisaties die zich met milieu bezig houden.
Aminal
Administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer van de Vlaamse Gemeenschap. Nieuws over beleid en informatie over de organisatie en haar taken.
Commissie voor de milieueffectrapportage
Onafhankelijke overheidsadviserende instantie, betrokken bij alle milieueffectrapportages in Nederland.
Europese Unie - Directoraat-generaal Milieu
Informatiefolder in PDF-formaat over de activiteiten. In het Engels uitgebreid nieuws en informatie over het beleid.
Europese Unie: Milieu
Een korte beschrijving van het milieubeleid van de unie en links naar actuele pagina's, Europese regelgeving en juridische teksten.
Europese Unie: SCADplus
De integrale tekst van beleidsstukken, verordeningen en verdragen over milieu.
Federale Diensten voor het Leefmilieu
Federale milieu-administratie van Belgiƫ: taken, organisatie, publicaties, links, adressen en achtergrondinformatie over geselecteerde milieuthema's.
Handboek Implementatie milieubeleid EU in Nederland
Achtergronden en samenvattingen van het Europese milieubeleid.
InfoMil
Informatiecentrum voor bedrijven en gemeenten over milieuwetgeving en -vergunningen.
Milieu- en Natuurcompendium
Feiten en cijfers over milieu en natuur in Nederland systematisch in kaart gebracht.
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
De MiNa-Raad geeft adviezen ten behoeve van de Vlaamse regering en van de Vlaamse Raad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het leefmilieu en/of het natuurbehoud.
Ovam
De OVAM is een instelling van openbaar nut die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu door een actief afvalbeleid waarin preventie en nuttige toepassingen van afval centraal staat.
V M M - Vlaamse Milieu Maatschappij
Deze openbare instelling plant, rapporteert, int heffingen, informeert, meet en adviseert.
[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
1 januari, 2015 op 21:20:46 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen