Maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een beter milieu.

Zie ook: 2

Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid
Streeft naar vrijwillige uitsterving van de mens om de natuurlijke balans van het ecosysteem te herstellen. Met toelichting op het gedachtengoed, deels Engelstalig.
Bond Beter Leefmilieu
Koepel van de Vlaamse natuur- en milieu-organisaties.
Het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg
Mensen zich toe op het verbeteren van hun relatie met de natuur door een milieuvriendelijke manier van samenleven, ecologische tuin- en bosbouw en het aanbieden van activiteiten op het gebied van spiritualiteit en natuur.
Greenpeace België
Actie tegen vangst van walvissen en zeehonden, dumpen van afval in zee, toxische stoffen en broeikasgassen.
Greenpeace Nederland
Nederlandse afdeling van deze internationale, onafhankelijke actieorganisatie. Informatie over de organisatie en de milieuthema's waar deze zich mee bezig houdt.
Jongeren Milieu Aktief
Milieu-organisatie voor en door jongeren van 12 tot en met 28 jaar. Jongerenorganisatie van Vereniging Milieudefensie.
Milieudefensie
Actiegroep die probeert milieuproblemen te signaleren en op te lossen. Algemene informatie, agenda, persberichten, campagnes en documentatie.
Nederlandse Stichting Geluidhinder
Probeert geluidshinder in Nederland tegen te gaan door beïnvloeding van het overheidsbeleid en de publieke opinie en het geven van publieksvoorlichting en adviezen.
Poseco vzw
Informatiecentrum voor de Positieve Economie. Over duurzame ontwikkeling, sociale economie en ecologisch verantwoord koopgedrag: ludieke acties en projecten.
Regionale Vereniging Houtlandse Milieugroep vzw
Drie samenwerken groepen voor een aantal gemeenten in West-Vlaanderen. Met activiteitenkalender, projecten, artikelen en foto's.
Stichting De Noordzee
Streeft naar een duurzaam beheer en gebruik van de (Noord-)zee (voorheen Werkgroep Noordzee).
Stichting De Twaalf Ambachten
Centrum voor alternatieve techniek in Boxtel. Informatie over de organisatie, milieutips, een forum en verkoop van boeken en producten.
Strohalm
De stichting ontwikkelt alternatieve, rentevrije geldsystemen voor een duurzame economie. Projecten: Pergola, LETs, rentevrij sparen, FMI, vliegtax, ecotax-plus. Bevordert lokaal geld en lokale ruilsystemen.
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
De VBDO verenigt aandeelhouders die het belang van duurzaam ondernemen onderkennen. De vereniging overlegt met bedrijven, biedt haar leden milieu-informatie over beursgenoteerde bedrijven en stelt rapporten op.
Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze
VELT informeert over prettige en bruikbare ecologische alternatieven voor voeding. Publiceert boeken en tijdschriften over met name ecologisch consumeren en tuinieren.
Vrienden van GroenFront!
Steungroep voor deze radicale milieu-activisten in Nederland. Actiehandleidingen, nieuws en een folder en nieuwsbrief in PDF-formaat.
Werkgroep Kerk en Milieu
Werkgroep van de Raad van Kerken Nederland. De werkgroep brengt zorg voor de schepping onder de aandacht van de kerken en kerkleden te brengen via publicaties, werkdagen en ondersteuning aan milieugroepen en geïnteresseerden.

Andere talen 16

[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
16 september, 2015 op 14:35:06 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen