Ecologische landbouw en milieubezwaren van landbouw.

Zie ook: 3

Adopteer een Koe
Actie die streeft naar welzijn voor het vee, gezonde producten, milieuvriendelijk produceren, een goed inkomen voor de boeren en aandacht voor natuur en landschap.
Agrodis
Informatie over gewasbescherming en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met een kennisbank welke informatie bevat over de inzet van geïntegreerde gewasbeschermingmethoden.
Burgerinitiatief megastallen-néé
Het burgerinitiatief is formeel afgesloten. De handtekeningen zijn aangeboden aan het provinciebestuur van Noord-Brabant en er heeft een debat plaatsgevonden over de megastallen in Brabant. Achtergrondinformatie over het burgerinitiatief en actuele ontwikkelingen.
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
Een onafhankelijke stichting met als doel het bevorderen van duurzame land- en tuinbouw met een verbrede functie.
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over de toelating van bestrijdingsmiddelen.
Ekoland
Vakblad over biologische landbouw, verwerking en afzet. Bevat de laatste inhoudsopgave, nieuws, links en een podium.
MPS
Stichting die als doel heeft de tuinbouw (m.n. sierteelt) in de samenleving, naar de overheid en in de markt op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positieve internationale positionering te geven.
Skal
Nederlandse organisatie aangewezen door het Ministerie van EL&I om toe te zien op de naleving van de biologische productievoorschriften.
Stichting Natuurverrijking
Dringt aan op beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Beknopte informatie over bestrijdingsmiddelen en een lijst van publicaties.
[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
27 januari, 2017 op 0:35:04 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen