subcategorieën 4

Het Borghuis
Eetcafé van Doetinchem dat een leer- en werkplek aan circa 20 personen biedt uit de doelgroep voor mensen met een functiebeperking.
BOSK
Landelijke vereniging voor mensen met een motorische handicap; verzamelt informatie, organiseert lotgenotenbijeenkomsten en geeft voorlichting.
CG-Raad
Landelijke organisatie met als belangrijkste taken: collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de (ruim honderd)lidorganisaties en patientenplatforms.
Dedicon
Biedt hulp in de vorm van aangepast materiaal voor blinden, slechtzienden, woordblinden, afasiepatiënten en motorisch gehandicapten.
Fokus
Naast informatie over wonen, werken en bouwen, bevat deze site algemene informatie over de organisatie Fokus, de ADL-assistentie en de Fokuswoningen.
Gemiva-SVG Groep
De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap in de provincie Zuid-Holland. Nieuws, activiteiten en vacatures.
Hachiko
Opleiding van hulphonden voor fysiek gehandicapte personen.
Haeghe Groep
Dienst van de gemeente Den Haag die bestaat uit commerciele bedrijven voor schoonmaak, groenonderhoud, tuinvoorzieningen, kaarsen productie, industriele producten en detacheringsdiensten, waarbij mensen met een beperking worden ingezet.
Johanna Kinder Fonds
Op eigen initiatief en op aanvraag ontwikkelt en ondersteunt het Fonds wetenschappelijk onderzoek en projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking.
Katholieke Vereniging Gehandicapten
Overzicht van activiteiten in de vereniging alsook tal van handige links ivm handicap en inclusie.
Het Koninklijk Instituut Onze Lieve Vroeuw ter Engelen
Een voorziening voor opvang en begeleiding voor personen met een handicap.
Leefwijzer
Informatie voor mensen met een chronische aandoening en/of handicap over wetten, geldzaken, hulpmiddelen, wonen, recreatie en leren.
MEE Nederland
Biedt informatie, advies of ondersteuning. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld: vakantieadressen met aangepaste voorzieningen, hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of van een persoonsgebonden budget, adviezen bij de opvoeding van uw gehandicapte kind, en tips om uw dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk in te richten.
MEE Oost Gelderland
Informatie, advies en ambulante dienstverlening aan mensen met een handicap en hun omgeving.
MEE regio Tilburg
Biedt gratis informatie, advies en ondersteuning aan alle mensen met een beperking. Maar ook aan hun familie of aan andere betrokkenen.
MEE West-Brabant
Informatie en ondersteuning bij leven met een beperking
Mentionem
Zorgadviesburo in Almere voor praktische ondersteuning bij het gebruik van een persoonsgebonden budget voor de verstandelijk gehandicapten sector.
Modem
Verleent advies en geeft ondersteuning bij computeraanpassingen en communicatiehulpmiddelen voor personen met een handicap.
Motor Mobiliteit voor Gehandicapten
Projectgroep voor motorrijden voor lichamelijk gehandicapten.
Nationaal Revalidatie Fonds
Landelijk Fonds dat zich inzet voor mensen met een lichamelijke handicap door middel van financiele ondersteuning.
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Werft landelijk fondsen bij particulieren en bedrijven en verstrekt geldelijke bijdragen aan jongeren en kinderen met een handicap.
Oudervoorlichting Leerlinggebonden Financiering
Samenwerkingsverband van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen.
P.L.A.N. vzw
Begeleidt personen met een ondersteuningsnood. Deze Vlaamse organisatie voorziet in een aantal opleidingen inzake PTP (Persoonlijke Toekomstplanning), ELP (Essential Lifetime Planning), MAPS, PATH, netwerken en inclusie.
Het Persoonlijk ZorgNetwerk
Deze website brengt zorgvragers met een PGB en zorgaanbieders in de thuiszorg bij elkaar. Ook kun je nu jouw PGB administratie online regelen.
Reinaerde
Biedt dienstverlening aan kinderen en volwassenen met een handicap. Op ruim 60 locaties in de provincie Utrecht kunnen cliënten terecht voor begeleiding en zorg, huisvesting, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, logeren en thuiszorg, consultatie en advies.
Revalidatie Friesland
Hulpverlening aan mensen met een handicap te Beetsterzwaag. Informatie over de behandeling, het onderzoek, de afdelingen en de begeleiding naar werk. Verzorgt tevens samen met School Lyndensteyn speciaal onderwjs.
Sensotec
Organisatie actief op de markt van hulpmiddelen voor de sensorieel gehandicapten
Siza Dorp Groep
Oraganisatie biedt zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel.
Stichting Dark & Light Blind Care
Over blindheid en hoe het Nederlandse publiek bij kan dragen aan de preventie en behandeling van, veelal vermijdbare oogaandoeningen in de derde wereld. Tevens komt scholing en vakonderwijs aan blinde kinderen aan de orde.
Stichting Festog
Dienstverlening voor gehandicapten. Met informatie en rubrieken.
Stichting Globeroller
Organiseert groepsreizen voor mensen met een lichamelijke handicap. De reizen zijn voornamelijk vliegreizen naar buitenlandse bestemmingen.
Stichting Intermobiel
Virtuele ontmoetingsplaats en kennisplatform voor en door jongeren die geheel of deels huisgebonden zijn door een chronische ziekte en/of handicap.
Stichting Jabulani Kids Zimbabwe
Stichting ter ondersteuning van een centrum voor gehandicapte kinderen in Bulawayo, Zimbabwe. Het centrum biedt opvang, onderwijs, vorming en revalidatie aan lichamelijk gehandicapte en slechthorende kinderen.
Stichting Pandora
Organisatie voor de versterking van de (maatschappelijke) positie van mensen die psychische en psychiatrische problemen hebben (gehad).
Stichting Philadelphia Zorg
Een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven.
Stichting SAM & Hulphond Nederland
Leidt hulphonden op voor mensen met een lichamelijk handicap vanaf 9 jaar.
Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
De Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie behartigt de belangen van lichamelijk gehandicapten en ouderen in Vlaardingen. Dit betreft o.a. voor een ieder de toegankelijkheid van gebouwen zoals b.v. ziekenhuizen, concertzalen, stadskantoren, bibliotheken en andere openbare gebouwen.
Support 2006: beurs over leven met een handicap
Support is een groot evenement in de Jaarbeurs van Utrecht voor iedereen met een handicap, hun partners, vrienden en/of kinderen, evenals mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen van een handicap. Het vindt plaats van 19 t/m 22 april in de Jaarbeurs Utrecht.
ThyssenKrupp monoliften
Leverancier van trapliften, stoelliften, stoeltrapliften, huisliften en huistrapliften.
Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties
Het TOG behartigt de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke handicap in de gemeente Tilburg.
Toegankelijk Vlaanderen
Toegankelijkheidsoverzicht per accommodatie, met de voor Vlaanderen en Nederland overeengekomen symbolen.
uwZorgverlener
Voor zorgzoekenden en PBG houders: Zoeken naar zorgverleners bij u in de buurt.
Vereniging personen met een handicap
VFG vzw is een Vlaams erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden.
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Verstrekt informatie en documentatie om integratie te bevorderen. Algemene informatie, diensten en thema's.
Woningaanpassing Info en Advies
Site over woningaanpassingen en subsidieverlening ten behoeve van mensen met motorische handicaps, op bouwkundig, ergonomisch, sociaal en juridisch vlak.
Woonvoorziening Bergveste
Foto's en producten van bewoners, en een nieuwsbrief van deze woonvoorziening in Ede.
Zonnekamp VZW
Een vrijwilligers zomerkamp voor gehandicapten gedurende 10 dagen (Vlaanderen).
Zorgboerderij Tónnieje-Hoeve
Een kleinschalige zorgboerderij aan de rand van het Brabantse dorp Dinther. Een werkplek waar mensen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen werken. Bijvoorbeeld mensen met verstandelijke beperking of mensen met psychosociale problemen.
Zorgmatch
Brengen vraag en aanbod op het gebied van PGB (Persoons Gebonden Budget) bij elkaar.
zorgverlening in de landbouwsector
Dit bedrijf verzorgt dagopvang op een boerderij. Deze vorm van zorgverlening is zowel geschikt voor dementerende ouderen als voor licht geestelijk gehandicapte kinderen.
Zozijn
Dienstverlener die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven. Het werkgebied ligt in Gelderland en Overijssel.

Andere talen 13

[Wheelchair Mozilla]
Laatste wijziging:
9 januari, 2017 op 2:15:04 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen