Subcategorie voor verenigingen van (oud-) militairen, van krijgsmacht(-onderdelen)
AVOM
Promotie en communicatie site van de Algemene Vereniging van oud-personeel van de Koninklijke Marine.
Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers
Vereniging voor het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen zijn ontstaan.
Identiteitsgroep Vredesmachten
Voor Veteranen die gediend hebben in of uitgezonden zijn naar oorlogsgebieden. Onderdeel van de Bond van Wapenbroeders
De JWF Vereniging
Vereniging voor iedereen die bij het Regiment Infanterie Johan Willem Friso dient en gediend heeft.
Koninklijke Nederlandse vereniging Onze Luchtmacht
Doelstelling van de vereniging is de interesse bij het Nederlands publiek voor de Koninklijke Luchtmacht te bevorderen.
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
Vereniging voor alle reserve-officieren van de Nederlandse krijgsmacht. Biedt belangenbehartiging, sport- en militaire activiteiten en saamhorigheid. De KVNRO vertegenwoordigt de doelgroep in binnen- en buitenland.
Landelijke vereniging veteranen geneeskundige diensten
Website van de landelijke vereniging veteranen geneeskundige diensten
Nederlandse Unifil Vereniging
De Nederlandse Unifil Vereniging
Ons Leger
Vereniging op de bres voor een goed gemotiveerd en uitgerust leger. Over de activiteiten, bijeenkomsten en het magazine Armex.
De Stichting Anjerveteranendag
De Stichting Anjerveteranendag is een voortvloeisel van het burgerinitiatief om de witte anjer te introduceren als symbool van waardering voor veteranen. De doelstelling is dan ook het bevorderen van het doen dragen van een witte anjer op de nationale veteranendag.
Stichting Marechausseecontact
Site ten behoeve en bevordering van een levendig contact tussen oud-Marechaussees
Stichting Veteranenplatform
belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen
Vereniging Jonge Veteranen
De vereniging voor veteranen en actieve militairen,van alle krijgsmachtdelen,die gediend hebben in missies vanaf de periode Libanon (1979)
Vereniging Officieren Cavalerie (VOC)
De VOC stelt zich ten doel de kameraadschap onder de officieren cavalerie te bevorderen. De interactieve mogelijkheden van de website kunnen hiertoe bijdragen.
Vereniging Officieren Logistieke Diensten
vereniging van officieren technische dienst, vereniging van AAT officieren, aan en afvoertroepen, vereniging officieren intendance, vereniging officieren militaire administratie
Vereniging Oud-Leden 1 (NL) UN Signalbattalion
Vereniging voor de mensen die in de periode 1992 t/m 1994 bij 1 (NL) UN Signalbattalion hebben gezeten.
Vereniging van Officieren van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
Vereniging van Officieren van het Wapen der Koninklijke Marechaussee heeft als doelstelling het bevorderen van de saamhorigheid onder de leden en het handhaven van de traditie van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz
De website van en voor de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz, nieuws, informatie en contactmogelijkheden.
Veteranen Vereniging Curacao
belangenbehartiger van alle op CuraƧao wonende veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies
Veteraneninstituut
Het veteraneninstituut is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse overheid en de particuliere zorgsector. Het zet zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen en streeft naar optimale zorg voor deze veteranen en hun gezinsleden.
[Tough Mozilla]
Laatste wijziging:
26 januari, 2017 op 22:05:07 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen