In de categorie staan alleen maar websites met een persoonlijk karakter, gericht op de krijgsmacht of onderdelen daarvan.
2 en 4 Regiment Lansiers
ten voordele van de Vriendenkringen All Ranks 2L en 4 L informatie te geven over /om : het organiseren van allerhande activiteiten om een goede en vriendschappelijke band te onderhouden onder de oudgedienden van de Regimenten. de geschiedenis, het leven ,....van de regimenten. de eer en de roem van de regimenten te bewaren. onderlinge contacten mogelijk te maken en vrienden bij elkaar te brengen.
Belgische Marine tijdens WO2
De Belgen namen deel aan WO2 via de Royal Navy. Ze kregen een eigen afdeling : de Section Belge. Deze site toont hun uniformen, vele foto's enz.
Blinderman, Theo
Heeft in 1983 gediend als dienstplichtig militair in zuid-Libanon. Informatie over de Nederlandse Unifil Vereniging.
BOEKJE PIENTER - De 'Way of life' van de militair
Deze website biedt de informatie die militairen nodig hebben. Van een encyclopedie van A tot en met Z, tot afkortingen, de canon, de leeswijzer om jezelf wijs te lezen en het nieuws altijd het meest compleet.
Brigade Kmar Libanon
Persoonlijke website van Jan Koops over een half jaar leven en werken als militaire politie in Libanon van November 1982 tot Juni 1983
Koninklijke Marechaussee 11Marcie lichting 61-3
Persoonlijke website van de lichting 61-3, Koninklijke Marechaussee 11Marcie
Legerdienst.be
aandacht voor de historiek van het Regiment 2JP, in woord en beeld, van lang vervlogen tijden, tot op heden.
Militairen en luchtvaart anders bekeken
André Jansen, een militair piloot op rust: over zijn ervaringen en met opinies die bij de actuele thema's weinig aan bod komen.
Military Aviation Photography - Reports - Publications - Video - Touchdown Aviation
Touchdown Aviation is a free online military aviation publication based in the Netherlands.
Ons fregat Hr.Ms. Evertsen
website over Ons fregat Hr.Ms. Evertsen
Regiment Geneeskundige Troepen - Home
Website over het regiment geneeskundige troepen
Seedorf40 weblog
Bert Hendirxx herinnering aan de legerplaats Seedorf
VREDESMISSIES
Achtergronden bij alle vredesmissies en humanitaire operaties waaraan Nederlandse militairen hebben deelgenomen
Website 1(NL/BE) UN Transport Bataljon, Rotatie T7
Persoonlijk website over de rotatie T7, gestationeerd in Santici
Welkom bij de AAT, Aan en Afvoer Troepen
Website voor AATers van de Wittenberg/Garderen nu Generaal Majoor Kootkazerne
[Tough Mozilla]
Laatste wijziging:
22 december, 2016 op 13:15:03 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen