subcategorieën 9

De bronnen van de Nijl
Over Speke, Baker, Stanley en Livingstone, die het stroomgebied van de Nijl in kaart brachten.
Geschiedenis van de Spoorwegen
Een overzicht van de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland.
Glas en spiegels - een rijke geschiedenis
Ruim 7000 jaar geschiedenis van glas en spiegels. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de fabricage van glas en spiegels.
Internationaal Institituut voor Sociale Geschiedenis
Over de geschiedenis van dit instituut en een aantal personages uit de sociale geschiedenis. (Nederlands/Engels)
Muntstukken
Munten van de Zuidelijke Nederlanden vanaf de 14e eeuw, geslagen in Brabant en Vlaanderen. De geschiedenis, foto's en een database.
Museumkennis
Thematische historische informatie. Door een samenwerkingsverband van het Rijksmuseum van Oudheden, Naturalis en het Rijksmuseum voor Volkenkunde.
Nederlands-Russisch Archief Centrum
Site gewijd aan de geschiedenis van Nederlands-Russische betrekkingen, met online publicaties en een database met beschrijvingen van collecties in Russische archieven over Nederland en de Russisch-Nederlandse betrekkingen.
Nievelt Goudriaan & Co
Overzicht van schepen en bemanningslijsten.naar aanleiding van der eunie van oud-medewerkers in 2010. Bevat tevens scans van oude personeelsbladen.
Ninsee
Kenniscentrum ter bevordering van onderzoek naar en verspreiding van kennis en informatie over het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving.
Rechters in 1811
Overzicht van rechters in 1811 per stad.
Spoor- en Tramwegen in Nederland
Alles over Spoor- en Tramwegen in Nederland in oude ansichtkaarten. Zeer veel fraaie afbeeldingen, ook van niet-spoorse ruilkaarten.
Stichting Historie der Techniek
De Stichting Historie der Techniek (SHT) stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de techniek. Overzicht van onderzoek, nieuws en projecten.
Stichting Historie Grofkeramiek
Beknopte informatie met foto's over de geschiedenis van grofkeramiek. Met adressen van leveranciers.
Thony's handboek grafische technieken
Over de grafische sector vanaf de uitvinding van het schrift tot de intrede van de computer. Technieken, termen, musea en literatuur.
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. Met online artikelen.
Het Utrechts Statenjacht
Een historische reconstructie van een statenjacht uit 1746. Informatie over de reconstructie, bouw en achtergronden van het schip en het project.
Het zinken van de Koersk
Een profielwerkstuk over hoe het kon gebeuren dat de Russische onderzeeër de Koersk zonk, en hoe die geborgen werd.

Andere talen 9

[Napoleon Mozilla]
Laatste wijziging:
4 juni, 2016 op 5:24:07 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen