subcategorieën 3

200 jaar Pierre-Jean De Smet
Het levensverhaal van Pierre-Jean De Smet(1801-1873), missionaris, ontdekkingsreiziger en pionier.
Army of the Cumberland
Prototype van het moderne leger in de Amerikaanse burgeroorlog. Bijna de hele techniek die later in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt, werd voor het eerst door dit leger uitgeprobeerd.
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG)
Informatie over het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen; onderzoek, publicaties en onderwijsaanbod betreffende de Nederlandse parlementaire geschiedenis sinds 1945.
Het Historisch Huis
Informatie over elk tijdvak in de geschiedenis.
Oorlogsvaart in de Gouden Eeuw
Informatie over generaals, scheepstypen en de oorlogen.
De Prehistorische Vuursteenmijnen van Ryckholt - St. Geertruid
Bschrijving van de prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid. Met overzicht van geschiedenis en vondsten.
Rechters in 1811
Biografieën van de rechters, plaatsvervangers, leden van het Openbaar Ministerie en griffiers, die bij de introductie van de Franse rechterlijke organisatie in 1811 werden benoemd bij de hoven en rechtbanken van eerste aanleg.
De slag bij Vlaardingen [1018]
Informatie, bronnen en links.
Stelling van Amsterdam
Foto's en achtergondmateriaal over de Stelling van Amsterdam, de 19de eeuwse verdedigingslinie van forten en waterwerken rond Amsterdam.
De Tachtigjarige Oorlog
Opstand en strijd in de Nederlanden (ca. 1550-ca. 1650) Informatie over geschiedschrijvers, bronnen, en letterkunde. Met online teksten uit die tijd.

Andere talen 8

[Napoleon Mozilla]
Laatste wijziging:
22 december, 2016 op 8:35:08 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen