subcategorieën 3

Zie ook: 1

Albert Delahaye
Albert Delahaye's visie op de oudste geschiedenis van Nederland.
Ambachtsheerlijkheid van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe
Over de ambachtsheerlijkheid van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe. Het boek 'Vossemeer land van 1000 heren', is online te lezen, het ambachtsherenhuis in Oud Vossemeer is te bekijken met een virtuele rondgang
Amsterdamse grachtenhuizen
Geeft een beschrijving van de huizen langs de Amsterdamse grachten.
Van Batenborgh Stichting
Informatie over de activiteiten gericht op het onderzoek naar cultureel erfgoed in de Gelderse Achterhoek en het Duitse grensgebied.
Bronnen voor de geschiedenis van Amsterdam 1795-1940
Mooie site met nuttig bronnenmateriaal voor de geschiedenis van Amsterdam zoals historische plattegronden, databestanden, oude straatnamen en buurt- wijkindelingen van Amsterdam.
De Canon van Nederland
De officiële geschiedeniscanon van Nederland.
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG)
Informatie over het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen; onderzoek, publicaties en onderwijsaanbod betreffende de Nederlandse parlementaire geschiedenis sinds 1945.
Croniek van Delfshaven
Informatie over het ontstaan van deze wijk van Rotterdam.
Dirksland, bijna 800 jaar geschiedenis
Degelijke kroniek van de geschiedenis van Dirksland.
Erfgoed Overijssel - Denekamp
Bevat de geschiedenis van de dorpskern Denekamp van 1832 tot heden. Met historische informatie over de bewoners, met hun onderlinge familierelaties, gebouwen en gebeurtenissen.
Erfgoedhuis Zuid-Holland - home
Website met informatie over het behoud van historisch erfgoed, met name in de provincie Zuid-Holland.
Etty Hillesum Centrum
Voor Beter samen Leven
Geheugen van Nederland
Historische afbeeldingen, teksten, films en audiofragmenten van Nederlandse musea, archieven en documentatie-instellingen.
Geschiedenis Beleven
Websitetijdschrift op het gebied van geschiedenis, erfgoed en archeologie met artikelen over onderwerpen en aandacht voor geschiedenis in boeken, televisie, films, theatervoorstellingen en op internet.
Geschiedenis bij de vpro
Actueel geschiedenisnieuws, programma's over geschiedenis, quizen, kortom: alles over geschiedenis.
Geschiedenis van de Spoorwegen
Korte geschiedenis, met kaartjes en tijdlijn.
Geschiedenis van de Stellingwerven en de Kop van Overijssel
Historisch overzicht, plaatselijke folklore, toeristische attracties en een fotoboek met oude portretten.
De geschiedenis van Schellinkhout
De geschiedenis van het West-Friese dorp Schellinkhout.
De Geschiedenis van Sint-Pieters-Rode
De kerkelijke en wereldlijke geschiedenis Rode, Horst en Tunen. Met bijdragen over Kleerbeek, de Roeselberg, Houwaart, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode.
Geschiedenis van Tjerkwerd
Informatie over Tjerkwerd, met name over de geschiedenis.
Geschiedenis van Vlaardingen
De geschiedenis van Vlaardingen aan de hand van de collecties van het Vlaardings Archeologisch Kantoor, het Stadsarchief Vlaardingen, Monumentenzorg Vlaardingen en het Museum Vlaardingen.
Geschiedenis van Zuid-Holland
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland bevordert de kennis van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. De website geeft informatie over de geschiedenis van Zuid-Holland en de activiteiten van het Erfgoedhuis.
Geschiedenis.nl
Online Geschiedenis-magazine, met artikelen, nieuws en recensies over verschillende onderwerpen.
Geschiedenisweb: gids in de geschiedenis
Geschiedenisweb.nl geeft een overzicht van instellingen op het gebied van Nederlandse, regionale en lokale geschiedenis. Daarnaast is er ook een agenda met een overzicht van tentoonstellingen over geschiedenis.
De Gouden Eeuw
Website in het kader van de televisieserie 'De Gouden Eeuw' met informatie over de serie en nieuwberichten als een krant uit deze periode.
De Graafschap in de Middeleeuwen
Behandelt een schat aan onderwerpen over de middeleeuwse geschiedenis van De Graafschap
Groesbeek, het dorp der verrassingen
Verzameling van beschouwingen over geschiedenis en cultuur van Groesbeek, te Gelderland.
Harlingen Tijdens de Tweede Wereldoorlog
Informatie naar jaar geordend.
Heren van Holland. Heerlijkheden en Eigenaars van Hollandse heerlijkheden 1700-1800.
Onderzoeksgegevens over 18de-eeuwse Hollandse heerlijkheden en de ambachtsheren en - vrouwen van Holland tussen 1700 en 1800.
Histobass
Informatie over de modernisering van Arnhem 1880-1910.
Historiek
Historiek geeft nieuws over geschiedenis en archeologie en artikelen over diverse onderwerpen, met nadruk op de Tweede Wereldoorlog.
Historische Vereniging Arnemuiden
Site met historische informatie over Arnemuiden; veel beeldmateriaal, transcripties van oude documenten en artikelen uit het kwartaalblad Arneklanken.
Histovisie - Hasselt
Over de geschiedenis het Overijsselse Hasselt. Met stadswandeling langs gevelstenen.
Huis van Oranje-Nassau en de Nederlandse Geschiedenis
De geschiedenis van het Huis van Oranje en Nassau en de Nederlandse geschiedenis.
In en om Assen
Website met informatie over historische gebeurtenissen, personen en locaties in en om Assen
Jeugdsentiment
Links naar oude boeken, liedjes, muziek, spellen, TV-programma, kinderboeken enz.
Joods Historisch Museum
Museumsite met zeer veel informatie over de geschiedenis van joden in heel Nederland.
KNHG Homepage
Informatie over het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap; met o.a. index op de Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
Koninkrijk Nederland
Website met zeer beknopte informatie over de Nederlandse geschiedenis.
Limes
Website van de Stichting De Limes geeft informatie over deze door Nederland lopende Romeinse grenslinie.
Militair Zeeburg
Website over de geschiedenis van het voormalig Militair Terrein Zeeburg bij Amsterdam.
Mr. drs. Dirk van Duijvenbode, Geschiedenis
Kalendaria van de geschiedenis van Nederland en andere landen.
Nederland: nieuwe grens, daarna opheffen
Beschrijft het ontstaan van de huidige grenslijn en andere historische feiten. Daarnaast een pleidooi voor het opheffen van Nederland als staatkundige eenheid.
Noviomagus, een rijk aan historie
Site over Nijmegen in foto's en oude ansichtkaarten.
Oorlogsschriften.nl
Tien dagboekschriften die de Sneekse To Hofstra bijhield tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Opstand in de Nederlanden op de Tachtigjarige Oorlog
Informatie over geschiedschrijvers, bronnen, en letterkunde. Met online teksten uit die tijd.
Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen
Website van de vereniging met informatie over de gemeente Gendringen en haar geschiedenis.
Pennincxkens van loode
onderzoekssite over loden munten en penningen: nieuwe onderzoeksgegevens, boeken over dit onderwerp en een open discussie om onderzoek verder te helpen.
Plaats van Herinnering
Portal van de VPRO: filmpjes, documentaires, radiofragmenten per plaats gerangschikt, historische quiz-en, links naar historische (VPRO) sites.
Prentbriefkaarten met Rotterdam van vroeger
Rotterdam van toen. Een collage van meer dan 500 oude prentbriefkaarten uit de verzameling van Koos Terpstra.
Radarstation Seeadler
Website over de geschiedenis van het tussen Muiden en Weesp gelegen hebbende Duitse WO2 Radarstation Seeadler (1943-1944).
Recente en historische luchtfoto's van Nederland
Beeldportal met (historische) luchtfoto’s van Nederland. Bestrijkt de periode van 1945 tot 2006.
Spoor- en Tramwegen in Nederland
Alles over Spoor- en Tramwegen in Nederland in oude ansichtkaarten. Zeer veel fraaie afbeeldingen, ook van niet-spoorse ruilkaarten.
St. Eloyen Gasthuis in Utrecht
Informatie over de geschiedenis van dit enige nog niet opgeheven gilde.
De Stad Vollenhove door de eeuwen heen
Over de geschiedenis van gebeurtenissen, personen, straatnamen en gebouwen van deze stad.
Stelling van Amsterdam
Foto's en achtergondmateriaal over de Stelling van Amsterdam, de 19de eeuwse verdedigingslinie van forten en waterwerken rond Amsterdam.
Stichting "Het Uden-Archief van Bressers"
Heeft als doel het verzamelen en ordenen van gegevens die betrekking hebben op het verleden van Uden in de ruimste zin van het woord en deze toegankelijk maken voor belangstellenden.
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
De stichting ijvert voor behoud van de Bovenkerkse Urbanuskerk in Amstelveen. Website biedt informtie over de stichting en de activiteiten.
The Dutch Underground Press during World War II
Links en fotografische reproducties van de ondergrondse pers tijdens de tweede wereldoorlog.
Vakantiekolonie
Foto's en beschrijvingen van een verblijf in de Vakantiekolonie in de periode +/- 1920 tot 1970 in Egmond aan Zee.
Vereniging De Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe - gemeente Geertruidenberg
Informatie over de De Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe. De vereniging houdt zich bezig met de deschiedenis van de gemeente Geertruidenberg.
watwaswaar.nl
Site biedt historische gegevens, luchtfoto's en oude kaarten van verschillende plekken in Nederland, afkomstig uit de collecties van plaatselijke, regionale en landelijke archieven in Nederland.
Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was
Museum van Zuilen met artikelen over de geschiedenis deze voormalige gemeente.

Andere talen 3

[Napoleon Mozilla]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:35:07 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen