Bevat oraties en redes met filosofische relevantie.
De samenhang der wetenschappen
Rede van Herman Philipse uitgesproken op 8 februari 2000 ter gelegenheid van de 425e Dies Natalis van de Universiteit van Leiden. [PDF]
Spinoza-lezing 1997
De Spinoza-lezinggehouden door Frederik Kortlandt in Amsterdam op 15 oktober 1997 .
Toeval
Oratie uitgesproken door Jos de Mul op 22 september 1994 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar wijsgerige antropologieaan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Wat is eigenlijk een drogreden
Rede van de Groningse filosoof E.C.W Krabbe uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Wijsgerige argumentatietheorie.
[Questioning Mozilla]
Laatste wijziging:
9 november, 2015 op 11:11:44 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen