De medische vooruitgang brengt veel ethische vragen met zich mee. Vaak is de wetenschap de ethicus ver vooruit.

subcategorieën 1

Zie ook: 1

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Houdt toezicht op de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland.
Centrum voor Agrarische Bio- en Milieu-Ethiek
Overzicht van alle activiteiten, onderzoek en opinies van dit Belgische centrum.
Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht
Informatie en publicaties van dit Belgische centrum.
Centrum voor ethiek en gezondheid
Samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Signaleert ontwikkelingen op het gebied van gezondheid die een plaats verdienen op de ethische agenda van de overheid.
Lindeboominstituut
Centrum voor medische ethiek vanuit een protestant-christelijke grondslag.
Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek
Informatie over lidmaatschap van de vereniging en bio-ethisch nieuws.
Raadgevend Comité voor bio-ethiek van België
Adviezen, publicaties en jaarverslagen van dit comité.
Stichting Medische Ethiek-Ratio Recta Constansque
Rooms Katholieke stichting die zich bezig houdt met medische ethiek. Publicaties inclusief het perspectief van Paus Benedictus.

Andere talen 3

[Toga Mozilla]
Laatste wijziging:
9 november, 2015 op 11:05:59 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen