Filosofie, een combinatie van de Griekse woorden philo (liefde) en sophia (wijsheid), houdt zich bezig met rationeel onderzoek naar waarheden, kennis, existentiële vraagstukken en (menselijk) handelen. Filosofie wordt traditioneel ingedeeld in 4 hoofdstromingen. Metafysica is op zoek naar de ultieme eigenschappen van de werkelijkheid. Kennisleer of epistemologie is het onderzoek naar de bronnen en het onstaan van kennis. De ethiek houdt zich bezig met moraal en rechtvaardigheid. De esthetiek tenslotte bestudeert de kunstzinnigheid en schoonheid. Hedendaags is deze traditionele indeling echter minder gebruikelijk.

subcategorieën 12

Zie ook: 1

Aspecten van Reformatorische Wijsbegeerte
Over een wijsgerige richting die er naar streeft een integraal-christelijke wijsbegeerte te zijn.
Epimedium
Filosofisch online tijdschrift met actuele en originele artikelen en recensies. Verder gedetailleerde informatie over filosofen uit de geschiedenis en hun ideeën.
Felix & Sofie - filosofisch café in Felix Meritis
Site met aankondigingen van cursussen en lezingen in het filosofisch cafe in Felix Meritis. Tevens een e-column en een boekenrubriek.
Filosofie en literatuur
Informatie Jan-Hendrik Bakker bijeengebracht over de relatie tussen filosofie en literatuur. Beschouwingen, columns en informatie.
Filosofie OostWest
FOW biedt onder de noemer ‘oriëntatie in verscheidenheid’ cursussen en activiteiten, bedoeld voor mensen die zich breed willen verdiepen in filosofische, spirituele en religieuze tradities wereldwijd en de vertaalslag willen maken naar het dagelijks leven.
Filosofie vandaag
Dagelijkse online filosofische artikelen en links naar filosofie websites en filosofen.
Filosofie-online
Informatie over naslagwerken, bronnen, thema's, nieuwe boeken en organisaties op het gebied van filosofie.
Filosofie.be
Forum voor filosoferen, nadenken en bedenken.
Filosofisch Café "Sapere Aude"
Laagdrempelig maandelijks initiatief, met als doel filosofie voor iedereen toegankelijk te maken. Informatie over het doel en de middelen.
Initia Kunst en Filosofie
Kunst en filosofie zijn twee belangrijke terreinen van menselijk handelen, en stellen de mens instaat om het innerlijke en het maatschappelijke te begrijpen. Dit bureau houd zich bezig met het realiseren van projekten, workshops en trainingen.
Leren.nl: Filosofie
Portal met kennisbronnen over filosofie.
Poortmans bibliografie van de Nederlandse filosofie
Een online bibliografie van filosofische publicaties in Nederland.
Websophia: filosofische praktijk
Websophia richt zich op het inzichtelijk maken van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke omstandigheden. Ook veel aforismen, gedichten en essays.
De Wijsgeer
Teksten en informatie over cursussen en workshops door Pim Lemmens.

Andere talen 32

[Questioning Mozilla]
Redacteur van deze categorie:
whizky
Laatste wijziging:
10 februari, 2017 op 20:16:32 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen