Vrijwilligerswerk is onbetaalde arbeid, meestal voor een goed doel maar soms ook als hobby.

subcategorieën 1

Zie ook: 1

Freeforce
Overzicht van beschikbaar kort- en langdurend vrijwilligerswerk in Nederland.
Nieuwsgierig naar je tweede ik?
Campagne van Sire voor vrijwilligerswerk.
NOV
Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) is een landelijke koepelorganisatie voor ruim 300 lidorganisaties. Met ledenlijst, vacatures en beschrijving van activiteiten en doelen.
Servicepunt Vrijwilligerswerk Oude IJsselstreek
Informatie, advies en bemiddeling voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
VIA - Vrijwillige Internationale Aktie
Nederlandse afdeling van Service Civil International, een internationale vredesorganisatie. Informatie over de achtergrond, werkgroepen, kampen en andere activiteiten.
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Met publicaties ter promotie van het vrijwilligerswerk, wetteksten, samenwerkingsverbanden, intitiatieven in het kader van het Platform voor Sociale Samenhang.
Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
Vrijwilligersorganisatie die zonder winstoogmerk hulp en ondersteuning biedt aan inwoners van Eindhoven die niet over voldoende financiële middelen beschikken om professionele hulp in te kopen.
Vrijwilligerscentrale Utrecht
Aanbod en bemiddeling van vrijwilligers. Platform van de belangrijke Utrechtse vrijwilligersorganisaties in de zorgsector.
Vrijwilligersjobs.be
Advertenties van hulpverleningsdiensten, per regio. Met ook praktische tips en advies rond hulpverlening, gezondheid en preventie.
Vrijwilligerswerk
Overzicht van vacatures voor vrijwilligerswerk in heel Vlaanderen. Een initiatief van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk met ondersteuning van de Vlaamse overheid
Vrijwilligerswerk
Algemene informatie over vrijwilligerswerk op Wikipedia.

Andere talen 9

[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
19 mei, 2016 op 11:17:50 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen