Serviceclubs zijn netwerken van mensen, uit verschillende beroepsgroepen en maatschappelijke oriëntatie, met een sterke onderlinge band.
Zij zetten een belangrijk deel van hun vrije tijd, hun kennis en ervaring en hun netwerk in om:
  • te discussiëren over wat er in hun beroep en in de samenleving gaande is.
  • hun eigen mening en inzichten aan te scherpen en vanuit eigen idealen bij te dragen aan positieve ontwikkelingen in hun beroep en in de samenleving.
  • groeperingen die in de knel raken samen helpen uit de problemen te komen; dit door vrije tijd in te zetten, kennis en ervaring te bundelen, en zonodig fondsen te werven.
Vriendschap, onderling vertrouwen en onderlinge samenwerking zijn het draagvlak van serviceclubs.

subcategorieën 2

Junior Kamer
Een netwerk voor persoonlijke ontwikkeling voor mensen tot 40 jaar. Informatie over de organisatie, doelstellingen, activiteiten en verschillende lokale kamers.
Kiwanis International District Nederland
Een internationale organisatie van autonome clubs. Informatie over de vereniging, doelstelling, activiteiten en aangesloten clubs.
Ladies' Circle Nederland
Serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar. Informatie over de organisatie, projecten en lokale circles.
Nederlandsche Tafelronde
Een club voor mannen tussen de ca 25 en maximaal 40 jaar. Informatie over de organisatie, doelstellingen, activiteiten en lokale tafels.
Ronde Tafel van België
Informatie over de historie, structuur, doelen, en gebeurtenissen. Site ook beschikbaar in het Frans en Engels.
Zonta Nederland
Een wereldwijde service-organisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie met als doel om samen te werken aan de verbetering van de positie van de vrouw. Informatie over de vereniging, doelstellingen, activiteiten en lokale clubs.

Andere talen 5

[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
4 september, 2016 op 6:15:03 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen