“Goed doel” is een algemene benaming voor een organisatie die eigen of andermans activiteiten ontplooit ten bate van een doel dat een bepaalde doelgroep of instelling ondersteunt die niet of slechts deels wordt gesteund door de overheid of commerciële instellingen. Het doel is niet (rechtstreeks) gerelateerd aan de donateurs / leden.

Door de Belastingdienst wordt de term “algemeen nut beogende instelling” gebruikt. Goede doelen met deze rangschikking (artikel 24 status) werken ten behoeve van de samenleving. Dit betekent dat ze niet ten bate van één individu werken, maar van een grotere groep. Belangenorganisaties, of een organisatie opgezet om één kind met een bepaalde ziekte te redden, vallen hier dus niet onder, terwijl dit voor sommige mensen wel een “goed doel” kan zijn.

Het belangrijkste onderscheid dat in Nederland gemaakt wordt wanneer men spreekt over ‘charitatieve fondsen’ is het onderscheid tussen vermogensfondsen en geldwervende fondsen.

Zie ook: 2

GeefGratis
Biedt gratis internet diensten ten behoeve van goede doelen in Nederland.
Goed doel
Algemene informatie over Goede Doelen op Wikipedia.
GoedeDoelenTest
Onderzoekt welk Nederlands goed doel het beste past bij de gever. Tevens mogelijkheid om online te doneren.
Partos
Branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking. Dit omvat armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
26 maart, 2015 op 14:24:05 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen