World Nederlands Maatschappij Etnische Groepen Indonesiërs en Indische Nederlanders
6

Zie ook: 2

Indische Genealogische Vereniging
De Indische Genealogische Vereniging, opgericht op 2 juli 1988 doet genealogisch onderzoek naar Europese families in de Nederlandse koloniën.
Indorock
Deze site is gewijd aan de Indorock in de zestiger jaren. Indorock is een muzikale stroming uit de periode 1955-1965. De term "Indorock" typeert deze muzikale stroming gedragen door Indische en Ambonese bands uit Nederland.
Moesson
Een reeds sinds 1956 bestaand Indisch maandblad, met online archief.
Stichting Nusantara
Stichting Nusantara, Woonzorgcentra voor ouderen met een Nederlands - Indische of Indonesische achtergrond
Stichting Pelita
Stichting Pelita biedt zorg en dienstverlening aan iedereen die zich verbonden voelt met het voormalige Nederlands-Indië
Stichting SIFA (Stichting Indisch Familie Archief)
Stichting Indisch Familie Archief. Informatie-centrum op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalige Nederlands-Indië ten dienste van hun nakomelingenschap
[Mozilla Portraits]
Laatste wijziging:
1 november, 2014 op 13:54:09 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen