Non-profit organisaties voor de beeldende kunst met een landelijk of internationaal bereik.

Zie ook: 1

BBK
De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars zet zich in voor de belangen van in Nederland gevestigde beeldende kunstenaars. Zowel voor startende als gevestigde kunstenaars, academisch gevormd of autodidact.
Beeldrecht
De auteursrechtorganisatie voor beeldend kunstenaars. Kunstenaars hebben auteursrecht op hun werk. Maar recht hebben is nog geen recht krijgen.
FLACC
Werkplaats voor beeldende kunstenaars, gehuisvest in Genk. Informatie over kunstenaars, faciliteiten en werkwijze, met nieuwsbrief.
Kunsten '92
Vereniging van instellingen voor kunst, cultuur en cultuurbehoud.
Kunstenloket
Organiseert infosessies over het papierwerk van de kunstenaar en geeft juridisch advies.
Mel! art support
Het activiteitenpalet beslaat onder andere het fotograferen van het oeuvre van diverse kunstenaars, het organiseren van exposities, het faciliteren van kunstenaars bij de vervaardiging van bronzen beelden, het bouwen van diverse websites, en het stimuleren van kunstenaars tot deelname aan locatie-projecten.
MixArt
Platform voor de beeldende kunstenaar. Galerij om werk te presenteren en atelier voor praktijklessen modeltekenen en schilderen. [Dilbeek, België].
Mondriaan Stichting
Een cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt en stimuleert.
NICC
Nieuw Internationaal Cultureel Centrum: Belangenvereniging voor beeldende kunstenaars.
Ons Erfdeel, Stichting
De Vlaams-Nederlandse stichting wil de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken.
Raad voor Cultuur
Wettelijk adviesorgaan van de Nederlandse regering op het gebied van het cultuurbeleid. Nieuws, agenda en informatie over werkwijze en de leden.
Stichting De Lutteltuin
Kunstenaarsinitiatief van professionele beeldende kunstenaars organiseert tijdelijke projecten gericht op de wisselwerking tussen het publiek en de beelden en installaties. Nieuws, de historie en een overzicht van voorgaande projecten.
Stichting Internationale Culturele Activiteiten
SICA is een serviceorganisatie op het terrein van het internationale culturele verkeer voor de internationaal actieve culturele sector. De nadruk ligt op sectoroverschrijdende, interdisciplinaire activiteiten, projecten en manifestaties.
Stichting Museumjaarkaart
Met de kaart krijgt U een heel jaar lang gratis toegang tot meer dan 440 Nederlandse musea.
Stichting Special Arts Nederland
Onder het motto oog voor kunst van mensen met een handicap vraagt de stichting uw aandacht voor kunstuitingen die anders wellicht verborgen zouden blijven.
The Felix Meritis Foundation
Het stimuleren en versterkende van relaties tussen kunsten, media, onderwijs, wetenschappen, cultuur, politiek en koophandel.

Andere talen 5

[Mozilla Painter]
Laatste wijziging:
27 juli, 2015 op 5:35:04 UTC
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen