In wonen met zorg kunnen sites worden aangemeld van wooncomplexen waar het geven van zorg mogelijk is. In principe moet alle zorg kunnen worden verleend zolang de bewoners regie houden over het eigen leven. Uitgangspunt is dat wanneer men eenmaal in een dergelijk project woont men niet meer hoeft te verhuizen. Sites over techniek die wonen met zorg mogelijk maakt zijn eveneens welkom.

Zie ook: 2

Buitenplaats Pavia
Luxe huurappatementen waar een breed scala aan diensten op gebied van welzijn en zorg wordt geboden.
Habion, bouwen aan wonen met zorg
Nederlandse stichting, gespecialiseerd in de ontwikkeling, realisatie en technisch beheer van aangepaste woonvormen voor ouderen met een zorgvraag.
Huize Statigh
Particulier verzorgings- en verpleeghuis in Den Haag waar woon-, en zorgfuncties aan ouderen worden geboden.
Parc Imstenrade comfortabel wonen en service voor mensen die in 'n natuurlijke omgeving willen wonen
Wonen in Parc Imstenrade, het appartementencomplex van De Vitalis Zorg Groep in Heerlen, betekent stijlvol wonen in een aangename, comfortabele en groenrijke omgeving met service op maat, 24 uur per dag.
VieDome
Woon- en zorgconcept, waardoor men zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving kan blijven wonen, door toepassing van breedbandtechnologie en zorgfuncties in de eigen leefomgeving.
Villa Roderlo
Wij verlenen kleinschalige 24 uurs-zorg, waarbij een hoog kwaliteitsniveau van service, verzorging en verpleging wordt geboden in een exclusieve, maar ook huiselijke woonomgeving. Dit biedt bewoners het comfort en de geborgenheid waar zij behoefte aan hebben.
Welkom bij NeVeP - Woon- en/of Zorgvoorzieningen
De NeVeP is een vereniging die de belangen behartigt van marktgerichte woon- en zorgvoorzieningen die een woon-, service- en zorgpakket leveren, dat zich onderscheidt door een sterke kwaliteit.
De Wilgenhoeve, Woonzorgvoorziening Hei en Boeicop.
De Wilgenhoeve is een particuliere woonzorgvoorziening gelegen in Hei-en Boeicop (Z-H) nabij Vianen. “De Wilgenhoeve” valt onder de kwaliteitswet van de gezondheidszorg en is aangesloten bij de Nevep.
Woon- en zorgvoorziening Bloemendael
Wij streven naar een optimale combinatie van een hoge zorggarantie (kwaliteitszorg) en luxe wooncomfort, wij respecteren de individuele levenssfeer van onze bewoners.
Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland biedt senioren unieke combinaties van wonen, diensten en zorg. Dit kan in zelfstandige woningen maar ook intramuraal in verzorgings- of verpleeghuizen.

Andere talen 1

[Robe_Mozilla]
Laatste wijziging:
2 januari, 2017 op 6:24:08 UTC
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen