Bevat websites van organisaties of verenigingen die zijn georiënteerd op (para)medische beroepsbeoefenaren of hun belangenverenigingen.

subcategorieën 1

Branchebelang Thuiszorg Nederland
Organisatie voor zorgaanbieders in de thuis- en de kraamzorg. Met overzicht van aangesloten leden.
Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
Beroepsvereniging van maag-darm-leverartsen met informatie voor patiënten, (para)medici en leden.
Nederlandse vereniging van diëtisten
Beroepsvereniging van dietisten in Nederland, uitgebreide voorlichting over dieet, voeding en gezondheid.
Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
Heeft ten doel de neuropsychologie in Nederland te bevorderen.
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Behartigt de belangen van haar leden, zorgt voor een goede toegankelijkheid van de radiologie en draagt bij aan een positieve beeldvorming rond de radiologie en de radiologen in Nederland.
V.B.S.-G.B.S.
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten. Met contactpagina's per vereniging, de geaccrediteerde vergaderingen, specialisten per arrondissement en bevoegdheid, en online maandblad en commentaren op wetswijzigingen.
Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland
De VGN is een beroeps- en belangenvereniging van (aspirant)gipsverbandmeesters met als doel het bevorderen van de theoretische en technische vakbekwaamheid van haar leden.
Vereniging Hoofden Voeding Gezondheidszorg
De VHVG behartigt de belangen van de bij de vereniging aangesloten hoofden voeding van instellingen binnen de somatische gezondheidszorg.
[Napoleon Mozilla]
Laatste wijziging:
2 december, 2015 op 9:35:04 UTC
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen