Specialisme dat zich bezig houd met aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, de zenuwen en de spieren.

Zie ook: 3

Hersenstichting Nederland
Antwoorden op medische vragen en mogelijkheid tot bestellen van alle beschikbare publicaties. Informatie voor aanvragen van subsidie voor onderzoekers.
Nederlands Centrum Hersenletsel
Landelijk centrum voor advies, scholing, onderzoek en informatie op het gebied van de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
De Nederlandse Hypofyse Stichting
Doelstelling en activiteiten van de Nedelandse Hypofyse Stichting. Uitleg over de hypofyse, ziektebeelden en financiele ondersteuning. Brochures en informatie over farmaceutische bedrijven.
Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP)
Geeft inzicht en begrip aan patiënten met hoofdpijn en aangezichtspijn. Heeft contact met apothekers, huisartsen en neurologen.
Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie
Praktische informatie over de vereniging, de in Nederland geregistreerde kinderneurologenen epilepsiecentra, congressen en verwijzingen naar sites over kinderneurologische onderwerpen.
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Informatie van de landelijke vereniging van neurologen voor leden en patiënten.
Neurologie Ziekenhuis Leyenburg
Informatie over de vakgroep neurologie inclusief polikliniektijden, staf, enkele ziektebeelden en onderzoek.
Stichting Contusio Cerebri Fonds
Biedt een handreiking aan (verkeers)slachtoffers met de medische diagnose contusio cerebri en hun naasten, maar is ook bedoeld voor hulpverleners in de zorg die in aanraking komen met de noden van deze contusiopatiënten.
Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten
Bevordert verbreiding van kennis en wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, preventie, behandeling/genezing van neuromusculaire aandoeningen.
Vereniging Cerebraal
Biedt steun aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun familieleden door middel van het beantwoorden van vragen en het bemiddelen bij problemen
Vereniging Spierziekten Nederland
De Vereniging Spierziekten Nederland geeft voorlichting en informatie, ook voor artsen en profesionele hulpverleners en stimuleert een betere kwaliteit van de zorg en effectief wetenschappelijk onderzoek.

Andere talen 12

[Neurologist Mozilla]
Laatste wijziging:
4 september, 2016 op 6:15:03 UTC
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen