subcategorieën 5

Zie ook: 3

Act-it-Out
Bordspel gericht op het met een groep oefenen met sociale vaardigheden. Algemene informatie, methode en mogelijkheid om het spel te bestellen.
Altrecht
Geestelijke gezondheidszorg in het midden en westelijke deel van de provincie Utrecht. Overzicht van de organisatie-onderdelen en vacatures. Informatie over het voorkòmen van psychische of psychiatrische problemen.
Cliënteninformatiepunt
Clienten van de GGZ kunnen op deze site terecht voor vragen over hulpverlening, wonen en werk.
Cognitieve Slaaptherapie
Slaapcursus in samenwerking met de Huisarts en de Thuiszorg.
Directe Opvang en Nazorg
Hulpverlening voor mensen die het slachtoffer zijn van een traumatische ervaring.
Geestelijke GezondheidsZorg Eindhoven en de Kempen
Eén van de 3 landelijk werkende instellingen voor de behandeling van psychiatrische patiënten met ernstige gedragsproblemen.
GGZ Drenthe
Tips, praktijkverhalen en praktische informatie over hulpverlening.
GGZ Friesland
De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland biedt hulp aan mensen met psychische of psychiatrische problemen.
Instituut voor Psychotrauma
Het expertisecentrum voor traumazorg in organistaties.
Internethulpverlening
Een gratis site gericht op jongerenhulpverlening online door het maatschappelijk werk. Informatie over o.a. pesten, faalangst, depressie, loverboys, echtscheiding. Met forum.
Klinker Muziektherapie
Muziek als hulpmiddel bij genezings-of ontwikkelingsproces.
De Linde
Psychosociale praktijk van Marianne Lindeman te Doetinchem voor relationele-, emotionele- of identiteitsproblemen.
Molendrift
Hulpverleningsinstelling op het terrein van leerproblemen, opvoedingsproblemen en omgangsproblemen in de ruime zin van het woord. Hoofdvestiging in Groningen, nevenvestigingen in Culemborg, Amsterdam en Enkhuizen.
Orthopraktijk jeugd en gedrag
Orthopraktijk jeugd en gedrag, Arnhem, hulpverlening voor jongeren, cursussen voor ouders, onderwijsbegeleiding
Parnassia
De organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Den Haag.
Pedagoog
Quest, praktijk voor orthopedagogiek en kinder- en jeugdtherapie. What's your quest? Samen gaan we op zoek!
Personal Health Care
Personal Healthcare verzorgt coaching, therapie en trainingen op het gebied van psychische- en lichamelijke (pijn)klachten.
Perspektief
PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld.
Praktijk voor Gestalt en Familieopstellingen
Workshops in Hellinger's Familieopstellingen en mogelijkheid van individuele (partnerrelatie) therapie
Reinier van Arkel groep (GGZ)
Reinier van Arkel groep is een gezondheidszorginstelling gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische en psychische problemen.
Restart & Balance
Praktijk van Ankie Geurts, professioneel coach te Ten Boer.
Ruimte, praktijk voor muziektherapie en muziekactiviteiten
Muziektherapie, een therapievorm van weinig woorden, geschikt voor kinderen en volwassenen die door een lichamelijke en/of psychische verstoring uit evenwicht zijn (geraakt)en een nieuwe balans in het leven willen vinden.
Stichting RMPI
Sociaal maatschappelijke onderneming in Barendrecht voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek en hun families. Informatie over het ziekenhuis, de school, job support en werkgelegenheidsproject.
Trainingsbureau Levenskracht
Trainingen voor fysieke en emotionele klachten op basis van de energetisch psychologische methodiek EFT. De trainingen worden in Utrecht gegeven.
Trauma Nazorg Groep
Trauma Nazorg Groep begeleidt organisaties in het opzetten van BOT-teams (Bedrijfs Opvang Team) voor zorg na een schokkende gebeurtenis.
Triskell Apeldoorn
Centrum voor spel en beweging. Begeleidings- en cursusaanbod voor kinderen en hun ouders. Gevestigd in Apeldoorn.
Urtica / De Vijfsprong
Therapeutische leef-werkgemeenschap. Uitgangspunt voor de zorg- en hulpverlening is de overtuiging dat een gezond leef- en werkklimaat genezend werkt.
Vereniging ConPas
ConPas is een samenwerkingverband van hulpverleners op verschillende plaatsen in Nederland. De leden van de vereniging zijn allen HBO- of universitair geschoolde en zelfstandig gevestigde hulpverleners.
Wunjo Weekendbegeleiding
Ondersteunende begeleiding en tijdelijk verblijf in het weekend. Voor kinderen/jongeren met indicaties autistisch verwant, PDD-NOS en ADHD, regio Groningen en Drenthe, met behulp van PGB (Persoonsgebondenbudget uit de AWBZ)

Andere talen 8

[Graduate_Mozilla]
Laatste wijziging:
29 januari, 2017 op 6:45:09 UTC
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen