Organisaties die zich bezig houden met mensen met kanker.

subcategorieën 1

Zie ook: 1

Agora
Houdt zich landelijk bezig met het verstrekken en uitwisselen van informatie en draagt bij aan de integrale ontwikkeling van de palliatieve terminale zorg.
Belgische Federatie tegen Kanker
Belgische Federatie tegen Kanker: wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening, gezondheidsvoorlichting, gezondheidsopvoeding, oncologie, kankeronderzoek, opsporing, behandeling, kankerpreventie in België.
Bevolkingsonderzoek Noord
Regionale screeningsorganisatie die o.a. de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker uitvoert, met als werkgebied Groningen, Friesland en Drenthe.
Dr. LeShan Stichting - Centrum voor begeleiding van mensen met kanker en hun naasten
Dr. Lawrence LeShan Stichting is het centrum voor de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten in de regio Zuidholland-Noord. De ondersteuning is bedoeld als aanvulling op de reguliere medische zorg. De website richt zich op mensen met kanker, hun naasten en andere betrokkenen, artsen, verpleegkundigen, andere hulpverleners en overige geïnteresseerden.
Helen Dowling Instituut
Het Helen Dowling Instituut houdt zich bezig met patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering op het gebied van de psycho-oncologie. Alle activiteiten zijn direct en indirect gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten.
Hodgkin Contactgroep
Een vereniging voor patiënten en hun naasten, die te maken hebben (gehad) met lymfklierkanker: een Hodgkinlymfoom, de nieuwe naam voor de ziekte van Hodgkin, of een non-Hodgkinlymfoom. Lotgenotencontact, jongerenteam, belangenbehartiging en contactblad.
De Honingraad Breda
De Honingraad is een inloophuis en behandelcentrum voor mensen met kanker en hun naasten voor Breda en omgeving. Voorlichting, activiteiten, individuele therapie en groepsbijeenkomsten.
Ingeborg Douwes Centrum
Het Ingeborg Douwes Centrum heeft als doel psychosociale ondersteuning te bieden aan mensen met kanker en hun naasten uit de regio Amsterdam en omstreken. Dit gebeurt door het aanbieden van individuele- en/of groepsbegeleiding waarbij verwerking, acceptatie en zingevingvraagstukken hoofdthema’s zijn.
IPSO - Instellingen Psycho - Sociale Oncologie
Samenwerkingsverband van instellingen in Nederland die op het gebied van 'psychosociale begeleiding van mensen met een levensbedreigende of chronische aandoening' werkzaam zijn.
KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding richt zich op het totale veld van de kankerbestrijding: voorlichting, onderzoek, opleiding, begeleiding, signaleren van ontwikkelingen en veel informatie en nieuws over kanker.
Nederlandse Stomavereniging
Belangenbehartiging en lotgenotencontact. Nieuws, agenda, publicaties, informatie over lidmaatschap.
De NFK
De Nederlandse Federatie van Kankerpatientenverenigingen.
NKI / AvL
Het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis is een organisatie die draait om één ziekte: kanker.
NVRO - Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
Informatie over actuele onderwerpen, zowel gericht op leken die geinteresseerd zijn in behandelingen met radiotherapie als op mensen die professioneel in de oncologie werkzaam zijn. Inclusief besloten deel voor leden.
Stichting Diagnose Kanker
Startpunt rond het onderwerp kanker: lotgenoten, kankersoorten, voorlichting, actualiteiten en informatie inclusief lotgenotenplein en mailgroepen.
Stichting Klankbord
Interactieve informatie voor mensen met kanker in het hoofd/halsgebied, hun naasten en andere geinteresseerden.
Stichting Les Vaux
Stichting Les Vaux organiseert gastenweken in Frankrijk voor mensen met kanker. Aan de hand van een gevarieerd programma kan men samen met anderen in alle rust stil staan bij de situatie van het moment en zich bezinnen op de keuzes voor de toekomst.
Vicki Brownhuis
Inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten in 's-Hertogenbosch en Oisterwijk. Biedt plaats aan gespreksgroepen, patiëntenverenigingen, een bibliotheek en vormen van hulp op psychologisch gebied waarvan gebleken is dat patiënten er baat bij hebben.
de Vruchtenburg
De Vruchtenburg ondersteunt mensen met (en na) kanker en hun naasten. Daarbij gaat het om het zo goed mogelijk behouden van kwaliteit van leven als je kanker hebt. Bezoekers kunnen gebruik maken van een documentatiecentrum waar informatie te vinden is over diverse onderwerpen die met kanker te maken hebben en van een aantal zorgvuldig geselecteerde ondersteunende vormen van begeleiding. De Vruchtenburg biedt ook informatie, lezingen en cursussen aan voor hulpverleners, op het gebied van psychosociale en complementaire zorg.

Andere talen 5

[Mozilla]
Laatste wijziging:
11 februari, 2017 op 7:05:06 UTC
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen