Subcategories 1

Aizsardzības ministrija
Izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku. Aktuālā informācija un paziņojumi presei. Ministrijas, drošības un aizsardzības politikas, aizsardzības budžeta un bruņoto spēku informācija.
Ekonomikas ministrija
Izstrādā un īsteno valsts politiku tautsaimniecībā, organizē starptautisko sadarbību ekonomikas jomā. Ministrijas struktūra, sastāvs, rīcības un pasākumu plāns, informācija uzņēmējiem.
Finanšu ministrija
Izstrādā un īsteno valsts budžeta, finansu, nodokļu un muitas, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļu koordinācijas politiku. Aktuālā informācija, dokumenti, ministrijas struktūra, sastāvs un kontaktinformācija.
Iekšlietu ministrija
Noziedzības apkarošana, sabiedriskās kārtības, drošības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzība, robežsardze, ugunsdrošība un civilā aizsardzība. Aktualitātes, dokumenti, ministrijas informācija.
Izglītības un zinātnes ministrija
Izglītības politika un sistēma, dokumenti. Vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības aktuālā informācija, iestādes un pedagogi. Ziņas par zinātni, starptautiskā un ES sadarbība.
Kultūras informācijas sistēmas
Valsts aģentūra Kultūras ministrijas pārraudzībā. Ar automatizēta informācijas tīkla palīdzību nodrošina bibliotēku, arhīvu un muzeju krājumu pieejamību sabiedrībai.
Kultūras ministrija
Valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku un kultūrizglītības politiku. Nozares un ministrijas informācija un aktualitātes.
Labklājības ministrija
Veido un realizē sociālās aizsardzības sistēmu. Nolikums, struktūra, darbinieki, darba un rīcības plāns, nozaru informācija un normatīvie akti.
Latvijas Banka
Īsteno naudas politiku, lai saglabātu cenu stabilitāti valstī. Ziņas par banku, maksājumu un noreķinu sistēmu valstī, normatīvie dokumenti un statistikas dati. Finanšu informācija, valūtu kursi.
Latvijas institūts
Valsts aģentūra. Ar objektīvas informācijas palīdzību veicina Latvijas pozitīvu atpazīstamību pasaulē. Nolikums, informatīvie materiāli, ziņas par struktūru un darbību.
Latvijas lielo pilsētu asociācija (LLPA)
Aktualitātes, dibināšanas dokumenti un sastāvs, darba kārtība un sēžu protokoli.
Latvijas Pasts
Pasta pakalpojumu sniegšana LR juridiskajām un fiziskajām personām. Pasta uzziņas un aktualitātes, informācija par pakalpojumiem.
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)
Sabiedriska organizācija pašvaldību politikas veidošanai un interešu aizstāvībai. Publikācijas, rokasgrāmatas, savienības žurnāls, likumprojekti, sarunu protokoli, likumdošanas akti un nozaru informācija.
Latvijas Statistika
Informācija par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām, procesiem un vidi. Galvenie rādītāji, pārskati un klasifikatori. p Pieejama bezmaksas un maksas informācija.
Latvijas Tiesu Portāls
Tiesu sistēmas, tiesāšanās procedūru un tiesību aprakts. Tiesu, prokuratūru un dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija.
Latvijas valsts meži
Valsts akciju sabiedrība realizē valsts intereses valsts mežu saglabāšanā, atjaunošanā un apsaimniekošanā. Informācija par LVM darbību, izsolēm, atpūtas iespējām dabā, sēklu un stādu piedāvājumu un vakancēm.
Ministru Kabinets
Augstākā valsts izpildvaras institūcija. Aktualitātes un notikumu kalendārs, MK sastāvs, sēžu darba kārtības un protokoli, kontaktinformācija.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Personu apliecinošo dokumentu izdošana, iedzīvotāju reģistrs, valsts migrācijas politika. Pārvaldes un pakalpojumu apraksti, statistika, normatīvie akti.
Saeima
Simts tautas priekšstāvji, kurus ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Deputāti, prezidijs, frakcijas un komisijas, likumdošana, sēžu apskats, vēstures informācija.
Saeimas ES informacijas centrs
Informē Saeimu, presi un sabiedrību par svarīgākajām norisēm ar ES saistītajos jautājumos. Notikumu kalendārs, dokumentu teksti, ES un Eiropas Parlamenta dati.
Satiksmes ministrija
Pārzin autosatiksmi, dzelzceļa transportu, jūrniecības un aviācijas nozares, pasažieru pārvadājumu un tranzīta jautājumus, sakarus un informātiku. Ziņas par ministriju un nozarēm.
Satversmes tiesa
Izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei. Jaunumi, tiesnešu informācija, Satversme, Satversmes tiesas likums un reglaments, spriedumi un kontaktinformācija.
Tieslietu ministrija
Izstrādā un īsteno tieslietu nozares politiku. Jaunumi, notikumu kalendārs, ministrijas un atbildības jomu informācija, dokumenti.
Valsts policija
Jaunumi, struktūras un funkciju apraksts, kontaktinformācija, normatīvie akti, padomi iedzīvotājiem, darba piedāvājumi, informācija par apmācību.
Valsts prezidenta kanceleja
Ziņas par prezidentu, prezidenta kanceleju, komisijām un padomēm, preses relīzes un runas. Informācija par prezidenta institūciju LR. [Latviski/Angliski/Franciski/Vāciski/Krieviski]
Vides ministrija
Centrālā izpildvaras iestāde vides un dabas aizsardzības jomā. Ministrijas informācija, jaunumi, likumdošana, dokumenti, darba un komunikāciju plāni.
Ārlietu ministrija
Izstrādā un īsteno ārpolitiku. Ministrijas, ārpolitikas un konsulāra informācija, valsts dalība ES un NATO. Vēstniecības, pārstāvniecības, kontaktinformācija.

Other languages 3

[Latvia_Flag_Mozilla]
Last update:
December 6, 2015 at 7:58:53 UTC
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas