Related categories 2

Administratīvās tiesības
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektora Henrija Buka-Vaivada mājas lapa administratīvajās tiesībās
Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa
Nevalstiska, neatkarīga institūcija, kas darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus Latvijas.
Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesa
Pastāvīga šķīrējtiesa.
Carrington, Hall & Hamburg
Juridiskais birojs
Datu valsts inspekcija
Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību.
INLAT plus
Juridiskais birojs
Latvijas likumi
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas vēstnesis" izveidotais spēkā esošo Latvijas Republikas likumu un Ministru kabineta noteikumu bezmaksas portāls Internetā.
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Zvērinātu notāru pārstāvības un uzraudzības institūcija, kā arī Latvijas Zvērinātu notāru kolēģijas pārvaldes un izpildu institūcija.
Leja Law office
Uzņēmums sniedz juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus, konsultē nodokļu jautājumos. Informācija par pakalpojumiem, partneriem un publikācijām.
Liepa, Skopiņa / BORENIUS
Zvērinātu advokātu birojs
Loze & Partneri
Zvērinātu advokātu birojs
Rozenfelds un partneri
Zvērinātu advokātu birojs
Rusanovs un Partneri
Zvērinātu advokātu birojs. Informācija par biroju, darbības virzieniem, juristiem, sadarbības partneriem un vakancēm.
Rīgas starptautiskā šķīrējtiesa
Nevalstiska, neatkarīga institūcija, kas darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus Latvijas.
Satversmes tiesa
Neatkarīga tiesu varas institūcija, kas Latvijas Republikas Satversmē un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar Satversmes tiesas likumu tās kompetencē nodotās lietas.
Skudra & Ūdris
Zvērinātu advokātu birojs
Tieslietu ministrija
Ministrija izstrādā un īsteno tieslietu nozares politiku valstī.
Uldis Miķelsons
Informācija par juridisko psiholoģiju, poligrāfa eskpertīzēm un kriminālistikas jautājumiem.
Valters Gencs
Zvērināta advokātu birojs
Vietējais informācijas dienests
Informācija grāmatvežiem un uzņēmējiem par nodokļiem, likumdošanu un saistībām ar Valsts ieņēmumu dienestu
Zemgales šķīrējtiesa
Patstāvīga šķīrējtiesa, kas izšķir civiltiesiskus strīdus, ja puses ir noslēgušas līgumu par strīda nodošanu izšķišanai šķīrējtiesā.

Other languages 41

[Latvia_Flag_Mozilla]
Last update:
March 18, 2016 at 3:44:45 UTC
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās