Agencija za prevođenje
O agenciji, prevoditeljske usluge, usluge sudskog tumača, poduka, suradnja, marketing, cjenik i kontakt.
Andrić, Hrvoje
Sudski tumač i prevoditelj u Slavonskom Brodu. Prijevodi i ovjera dokumenata i stručnih tekstova sa/na njemački i engleski.
Bilingua d.o.o.
Usulge prijevoda i tumačenja. Pisani i usmeni prijevodi, procjene i reference.
Ciklopea
Prevoditeljske usluge, pisanje tekstova, lektura, korektura, grafičko oblikovanje, administrativne usluge, kongresna tehnika, PR usluge, konzultantske usluge, edukacija.
Eurolanguage
Sudski tumači i prevoditelji. Prevođenje isprava, općih i specifičnih tekstova, knjiga i članaka, internet stranica, te konsekutivno i simultano prevođenje.
Fuderer, Tetyana
Stručni prevoditelj i stalni sudski tumač za ukrajinski i ruski jezik
Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja
Simultano prevođenje, konsekutivno prevođenje, šaptano prevođenje.
Lingua Soft
Stručni prevoditelji i sudski tumači s dugogodišnjim iskustvom na poslovima usmenih i pisanih prijevoda specijalizirani su za pojedina jezična područja.
Prevoditelj
Stručni prijevodi pravnih, ekonomskih, tehničkih tekstova, prijevodi kataloga, priručnika, promidžbenih brošura, web stranica i ostalih tekstova.
Prevoditeljski ured Zagreb
Prevođenje tekstova, simultano prevođenje i prevođnje s ovjerom sudskog tumača.
Prijevodi
Tvrtka nudi usluge stručnih prijevoda. Prevoditelji su izvorni govornici.
Prolingua
Prevoditeljska agencija koja pruža usluge financijskih prijevoda, pravnih prijevoda, marketinških prijevoda, tehničkih prijevoda, lokalizacije.
Sanja Đitko
Usmeno prevođenje - konsekutivno, simultano, šaptanje, putem telefona, te pismeno prevođenje i po potrebi ovjeravanja tekstova.
Studio RES
Usluge prevođenja i lektoriranja svih vrsta tekstova te ovjere dokumenata, diploma, potvrda.
Studium d.o.o.
Prevoditelj svih vrsta općih tekstova. Stručni prevoditelj iz područja financija, bankarstva, ekonomije i prava. Predavač poslovnog jezika i vanjski suradnik MMF-a.
Sudski
Indeks sudskih tumača, prevoditelja i vjaštaka.
Triuma d.o.o.
Prevoditelji i sudski tumači za engleski, njemački, talijanski, španjolski, portugalski, poljski, češki, slovenski, švedski i mađarski, te usluge lekture tekstova.

Ova kategorija na drugim jezicima 31

[Phone_Mozilla]
Zadnja izmjena:
Studeni 22, 2015 at 10:45:03 UTC
Poslovanje
Računala
Igre
Zdravlje
Dom
Mediji
Slobodno vrijeme
Reference
Regionalno
Znanost
Kupovina
Društvo
Sport
All Languages
Umjetnost