World Hrvatski Poslovanje Energetika i okoliš
36
Kategorija obuhvaća web-sjedišta poslovnih subjekata koji se bave energetskim djelatnostima, zaštitom okoliša, zbrinjavanjem otpada, opskrbom vodom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda. Pod energetskim djelatnostima podrazumijevaju se:
- proizvodnja, prijenos, distribucija i opskrba električnom energijom
- proizvodnja, dobava, skladištenje, transport, distribucija i opskrba gorivim plinovima
- proizvodnja i skladištenje tekućih goriva (npr. nafta, naftni derivati, biogoriva)
- transport tekućih goriva naftovodima i produktovodima
- proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom
- trgovanje, posredovanje i zastupanje na energetskom tržištu
- organiziranje energetskog tržišta Kategorija također obuhvaća strukovne udruge iz područja navedenih gospodarskih djelatnosti.

kategorije 1

5E d.o.o.
Tehnički i poslovni inženjering u području elektrotehnike i energetike.
Aquafutura
Tvrtka specijalizirana u implementaciji tehnologije ozona u svim sferama gospodarstva.
Ekološka inovacija
Uređaj za mehaničko čišćenje voda od zagađenja koja su lakša od vode pomoću rotirajućeg crijeva.
enrocert
Energetski pregledi, energetsko certificiranje, izrada izvještaja o energetskom pregledu s mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, savjetovanje u energetici, izrada projektnih zadataka.
Gradatin d.o.o.
Proizvodi za zbrinjavanje kućnog i industrijskog otpada, biootpada, papira, plastike i sve što je potrebno za održavanje čistoće gradova i naselja te ekološke ravnoteže okoliša.
Hadron d.o.o.
Usluge umjeravanja i ispitivanja u skladu s HRN EN ISO/IEC 17025. Oprema za laboratorije i izrada specifičnih rješenja za laboratorije. Zastupanje tvrtki Lotrič, Michell, Techne, AOIP, Amarell.
HEP grupa
Hrvatska elektroprivreda - koncern koji se bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije, te opskrbom kupaca toplinom i distribucijom plina. Stranice nude informacije za potrošače, publikacije i dokumente, novosti, oglase, povijest.
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
Gospodarsko interesno udruženje koje okuplja trgovačka društva koje se bave prvenstveno pružanjem javne usluge opskrbe pitkom vodom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda. Stranice sadrže informacije o radu udruženja, zakonskoj regulativi, adresar.
Hrvatske vode
Javna ustanova koja upravlja vodnim resursima Republike Hrvatske. Iz sadržaja stranica: ustroj, djelatnosti, pravni propisi, vodne naknade, javna nadmetanja.
Hrvatski operator tržišta energije
HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije kao javnu uslugu. Tržište električne energije, obnovljivi izvori energije i kogeneracija, razni dokumenti i propisi, odgovori na česta pitanja.
Impex S
Prodaja uređaja za destiliranje vode za piće i fitriranje vode za tuširanje.
INA
INA industija nafte d.d. i INA grupa. Organizacija i povijest kompanije, djelatnosti, novosti i publikacije, informacije za investitore, INA u zajednici.
Inciner8 d.o.o.
Prikazom ponude spalionica otpada.
Janaf - Jadranski naftovod d.d.
Djelatnosti: upravljanje naftovodnim sustavom, skladištenje nafte i naftnih derivata te prekrcaj tekućih tereta.
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka
Stranice nude informacije o radu tvrtke i njezinim uslugama.
Metković d.o.o.
Stranice sadrže Informacije za korisnike usluga i osnovne podatke o društvu.
Nirosta d.o.o.
Tvrtka iz Osijeka koja se bavi tehnologijom vode. Reverzna osmoza i uređaji za pročišćavanje.
Oie Bioeek
Poduzeće za konzalting u sektoru obnovljivih izvora energije kao što su bioplin, biodizel, solarna energija, geotermalna energija itd. Stranice sadrže prikaz ponude.
Okoliš net
Vodič za zaštitu okoliša namijenjen poslovnom sektoru u Hrvatskoj. Informacije o novostima, događanjima i natječajima iz područja zaštite okoliša.
Plinacro d.o.o.
Tvrtka koja se bavi transportom prirodnog plina. Poslovni podatci, projekti, novosti.
Ribarić d.o.o .
Generalni zastupnik tvrtke Sonnenkraft za Hrvatsku. Prikaz ponude: solarni sistemi, kolektori, toplinske pumpe, grijanje.
SITEH Rijeka
Stranice sadrže prikaz ponude: uređaji za centralno grijanje, klimatizaciju, peći na pelete.
Solarna Besplatna Energija
Prikaz cijena i ponude opreme proizvođača za fotonaponske sisteme u Hrvatskoj, cjenik i katalozi fotonaponskih panela, invertera, regulatora, baterija i druge opreme.
SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o.
Poduzeće razvija, konstruira, proizvodi, montira, servisira, ispituje i umjerava opremu za potrebe naftne, plinske i petrokemijske industrije.
TEA-medicina
Proizvodnja energana za spaljivanje klaoničkiog i neopasanog otpada uz proizvodnju tople vode do 85°C i struje.
Teh Projekt Hidro d.o.o.
Proizvodnja i projektiranje uređaja za pročišćavanje voda. BioDisk.
Tehnoinvest d.o.o.
Tvrtka specijalizirana za energetsko certificiranje zgrada, energetsku obnovi te projektnu dokumentaciju za visokogradnju i niskogradnju.
Udruga energetičara Zagreb
Sekcija za osposobljavanje i usavršavanje energetskih kadrova. Udruga organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita.
Varkom d.d., Varaždin
Stranice nude prikaz djelatnosti tvrtke i informacije za korisnike njezinih usluga.
Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb
Informacije za korisnike usluga vodoopskrbe i odvodnje.
Vodovod d.o.o. Blato
Službene stranice društva.
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin
Informacije o poduzeću i njegovim uslugama opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda.
Vodovod Osijek d.o.o.
Profil tvrtke, prikaz komunalnih i drugih usluga.
Wawa d.o.o.
Vođenje projekata vezanih uz ekologiju i zaštitu okoline, te promoviranje tradicionalnih vrijednosti i kulturnih ljepota. Prodaja i servis ekoloških vozila.
ZelenaEnergija.org
Centar za obnovljive izvore energije. Stranice nude katalog tvrtki, vijesti, članke i događaje koji se bave obnovljivim i alternativnim izvorima energije te njihovom praktičnom primjenom.

Ova kategorija na drugim jezicima 12

[Window Washing Mozilla]
Editor Kategorije
rpremuz
Zadnja izmjena:
Prosinac 22, 2016 at 4:15:06 UTC
Poslovanje
Računala
Igre
Zdravlje
Dom
Mediji
Slobodno vrijeme
Reference
Regionalno
Znanost
Kupovina
Društvo
Sport
All Languages
Umjetnost