World Hrvatski Društvo Država Državne organizacije
21
Kategorija za web-sjedišta državnih organizacija, fondova i ureda.
Agencija za zaštitu okoliša
AZO je nezavisna javna ustanova osnovana odlukom Vlade RH za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu. Informacije o Agenciji, vijesti, izvješća o stanju okoliša, publikacije, informacijski sustav zaštite okoliša, projekti i suradnja, galerija fotografija.
Centar za socijalnu skrb Slunj
Javna ustanova za pružanje socijalne zaštite nadležna za područje Grada Slunja i Općine Cetingrad i Rakovica. Stranice nude informacije za korisnike i foto-galeriju.
Državna geodetska uprava RH
Aktualne vijesti, proizvodi i usluge, relevantni zakoni i pravilnici, službeni obrasci.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH
Stranice sadrža informacije o ustrojstvu DUZS-a, vijesti o aktivnostima i incidentima, pravni propisi iz djelokruga rada DUZS-a, upute za građane u slučaju nesreće.
Državni hidrometeorološki zavod RH
Aktualni podaci, prognoze, klimatologija, biometeorologija, hidrologija i agrometeorologija.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom
Stranice nude informacije o radu Državnog ureda. Registar državne imovine.
Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH
Zavod i aktivnosti, patenti, žigovi, industrijsko obličje, autorsko pravo, zemljopisne oznake, integrirani sklopovi, zakonska regulativa, informacije i publikacije.
Državni zavod za mjeriteljstvo RH
Stranice sadrže informacije o radu Zavoda, novosti i događanja s područja mjeriteljstva, zakonodavstvo, obrasce, publikacije Zavoda.
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost RH
Stranice donose informacije o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od ionizirajućeg zračenja, obavijesti, izvješća, pravne propise, Bilten o radu NE Krško.
Državni zavod za statistiku RH
Priopćenja, kalendari, publikacije te popisi stanovništva.
Državno sudbeno vijeće
Portal Državnog sudbenog vijeće koje imenuje i razrješava suce u Republici Hrvatskoj.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond je osnovan radi financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije
Iz sadržaja: osnovne informacije o Agenciji, razni dokumenti koje Agencija donosi (rješenja, odluke, dozvole), pregled tržišta elektroničkih telekomunikacija u RH, zakoni i pravilnici s područja telekomunikacija i radiokomunikacija, obrasci za razne zahtjeve, savjeti krajnjim korisnicima telekomunikacijskih usluga, radio-frekvencijski spektar.
Hrvatska energetska regulatorna agencija
HERA je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova koja obavlja regulaciju energetskih djelatnosti u RH. O Agenciji, propisi iz područja energetike i regulacije energetskih djelatnosti, Registar dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, dokumenti i publikacije.
Hrvatska gospodarska komora
Baza podataka o hrvatskim poduzećima, kako poslovati u Hrvatskoj, ponuda roba i usluga.
Hrvatska obrtnička komora
Stranice sadrže podatke o Komori: povijest, ustroj, propisi, financiranje, gospodarstvo, obrazovanje, baze podataka, sud časti, publikacije i natječaji.
Hrvatski državni arhiv
Fondovi i zbrike, korištenje arhivskog gradiva, uredsko poslovanje, standardi i propisi, obrazovanje i stručno usavršavanje, izdavaštvo i virtualna šetnja.
Hrvatski savez zadruga
Stručno poslovna organizacija zadruga i zadružnih saveza osnovan radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa zadrugara, zadruga i zadružnih saveza.
Katastar
Preglednik katastarskih podataka za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.
Obrtnicka komora županije Brodsko-posavske
Poslovne informacije s vijestima, katalogom obrtnika županije, online oglasnikom s ponudom i potražnjom roba i usluga.
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
Ustroj Ureda, kontakti, službene obavijesti, razni obrasci.

Ova kategorija na drugim jezicima 4

[Croatian Flag Mozilla]
Zadnja izmjena:
Lipanj 25, 2014 at 22:31:02 UTC
Društvo
Sport
All Languages
Umjetnost
Poslovanje
Računala
Igre
Zdravlje
Dom
Mediji
Slobodno vrijeme
Reference
Regionalno
Znanost
Kupovina