World Galego Sociedade Solidariedade
26
Admitiranse sitios que promovan o desenvolvemento como obxectivo a través de diferentes estratexias:
- Os proxectos de desenvolvemento
- A sensibilización e educación
- A presión política sobre causas sociais
- O comercio xusto e solidario
- O desenvolvemento sostible
- A defensa e promoción dos dereitos do ser humano

Vexa tamén: 1

Arquitectos sen Fronteiras
Representación en Galicia, da asociación que apoia a construción en países en vías de desenrolo. Novas, documentos e axenda.
Asociación de Economía Social Briante
Fomenta a imnovación social dende unha metodoloxía solidaria, participativa e cooperativa. Novas e fotografías.
Asociación por un Interese Solidario O Peto
Encadrase no entramado da economía alternativa, concretamente no nível micro, local, da banca ética. Proxectos, solicitar un préstamo e formación.
Choiva Ázeda
Novas relacionadas con colectivos sociais coa idea do fomento da participación social en materias como o patrimonio cultural, medio ambiente, sustentabilidade e educación.
Cooperación Galega
Ferramenta a través da cal, a sociedade galega pon a dispoción dos pobos máis pobres, a súa experiencia histórica, os seus valores, activos e recursos. Actuacións e convocatorias, convenios e documentos.
Coordinadora Estatal de Comercio Justo
A súa función principal é potenciar o sistema comercial alternativo e solidario e dar servizo ás entidades que son membros da mesma.
EAPN Galicia
Rede Galega contra a pobreza. Obxetivos, novas e axenda.
Ecos do Sur
Asociación galega independente de estudios e cooperación có Terceiro Mundo. Quén son, áreas de traballo e finanzamento.
Enxeñería sen Fronteiras
Organización Non Gobernamental (ONG) dedicada á cooperación para o desenrolo. Quen son, actividades e publicacións.
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Contribue desde o ámbito galego ó desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo. Proxectos, sensibilización, actividades e publicacións.
Fundación Inversión y Ahorro Responsable (Fiare)
Creación de alternativas dentro do mercado financeiro para construír unha economía con valores ao servizo dunha sociedade máis xusta.
Galicia Acolle
Asociación para a integración de inmigrantes estranxeiros. Actividades, formación e voluntariado.
Galicia Solidaria
Un dos obxectivos da coordinadora galega de ONGs para o desenvolvemento é dar a coñecer á cidadania galega o traballo das ONGs con presencia na nosa comunidade.
Habitat Social
Cooperativa galega integrada por un grupo de profesionais, esencialmente dos eidos da arquitectura, o urbanismo e as ciencias sociais, coa intención de investigar e intervir na complexa realidade na que se vive.
Implicadas no Desenvolvemento
ONG galega apartidaria e aconfesional, fundada para contribuír a cambiar o mundo dende o enfoque de xénero e dende Galicia. Proxectos, campañas e como asociarse.
InteRed
Colaboración na transformación socioeconómica actual xeradora de inxustiza e traballar contra a pobreza, as desigualdades e a exclusión. Presentación e historia, actualidade e como colaborar.
Máns Unidas
Asociación da Igrexa Católica en España para o apoio, promoción e desenvolvemento do Terceiro Mundo. Presentación, novas e as suas actuacións.
Panxea
Asociación sen ánimo de lucro, que ten por obxectivo principal difundir e promove-lo comercio xusto e solidario en Galicia entre o Norte e o Sur.
Setem
Federación española de organizacións non gubernamentais para o desenvolvemento, implantada en varias comunidades autónomas, e que promove a solidariedade cos países do Sur.
ShangaIndia
Asociación cuxa misión é dar acceso á educación básica e alimento a nenos que proceden de familias pobres na India. Novas, proxectos e tenda en liña.
Solidariedade Galega
Organización que nace da preocupación dun grupo de profesionais galegos da sanidade pola situación sanitaria dos países do Sur. Novas, proxectos e finanzamento.
Solidariedade Galega Co Pobo Saharaui
Movemento solidario creado en Galicia, co obxetivo de dar resposta as necesidades de planificación e mellora na xestión da axuda humanitaria dirixida os refuxiados que se da na Comunidade.
Solidariedade Internacional de Galicia
Organización que realiza proxectos de cooperación internacional, como pode ser a axuda humanitaria e de emerxencia.
Voluntariado
Iniciativa orixinada dende o sector asociativo, có obxeto de orientar á xóvenes de calquera idade que se interesen polo mundo do voluntariado. Onde colaborar e para saber mais.
Voluntariado Dixital (Voldix)
Axuda a utilizalo uso das novas tecnoloxías para a acción social. Formación e aulas, entidades colaboradoras e como participar.
Voluntariado Galego
Espazo da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, serve de punto de encontro para todo este movemento de Galicia. Novas, axenda, formación, lexislación e asesoramento.

Esta categoría noutros idiomas: 18

[Galego Mozilla]
Última actualización:
Agosto 6, 2016 at 9:05:06 UTC
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras