Aquí están as ligazóns para o dereito de tratar o tema dun xeito máis ou menos popular en contacto co "usuario final". Sitios legais de investigación poden ser atopados no World/Galego/Ciencia_e_tecnoloxía

Vexa tamén: 1

Consello da Avogacía Galega
Dedicada á difusión de información e documentación xurídica e legal en lingua galega.
Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos
Elaborada e asinada por organizacións non-gobernamentais reunidas en Barcelona, no ano 1996. Preliminares, preámbulo, seccións e disposicións finais.
Esculca
Observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades. Novas, guías e suscripción a boletín.
Estatuto de Autonomía para Galicia
Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, a través da cal os poderes da Comunidade Autónoma de Galicia emanan da Constitución, do presente Estatuto e do Pobo. [PDF]
Exustiza
Información de interese para as persoas que teñan que acudir ante os tribunais. Novas, dereitos, deberes e formularios.
Lexislación laboral en galego
Colección de textos de lexislación laboral en galego elaborados polo servicio de normalización lingüística da CIG. Lei xeral da Seguridade Social, Estatuto dos traballadores e a Lei de procedemento laboral.
Movemento polos Dereitos Civís
Asociación sin ánimo de lucro, que traballa pola defensa dos intereses cidadáns. Novas e denuncias.
Rexurga
Revista xurídica que ofrece monografías, buscador de resolucións e ligazóns. Require rexistro de pago.

Esta categoría noutros idiomas: 41

[Galego Mozilla]
Última actualización:
Xulio 7, 2015 at 19:32:37 UTC
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras