World Galego Sociedade Asociacións
76
dmitiranse sitios que atendendo á definición de Asociación ou Organización teñan:
Carácter social; Sitios en galego.
Independencia do ámbito gobernamental, ausencia de finalidade lucrativa.
Carácter Civil.
E o seu campo de acción sexa na Comunidade Galega.
Definicións para Asociacións, Fundacións e Organizacións sen Ánimo de Lucro
Asociación.
1. f. Acción e efecto de asociar ou asociarse.
2. f. Conxunto dos asociados para un mesmo fin e, no seu caso, persoa xurídica por eles formada.
Fundación.
3. f. Der. Persoa xurídica dedicada á beneficencia, ciencia, ensino, ou piedade, que continúa e cumpre a vontade de quen a erixe.

Organización.
1. f. Acción e efecto de organizar ou organizarse.
3. f. Asociación de persoas regulada por un conxunto de normas en función de determinados fins.

categorías 6

Adicae Galicia
Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas de Aforros e Seguros de Galicia. Información xeral, proxectos e campañas, lexislación e publicacións autonómicas.
Agamac
Asociación galega de amigos da maquinaria agrícola clásica. Quén son, actividades, recursos e novas.
Apaioga
Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega. Novas e como asociarse.
Arquivos Ártabros
Blogue para arquivar documentos, cartazes, imaxes e anexos dos colectivos e asociacións que non teñen sítio web na rede. Novas e ficheiros.
Artesáns da Innovación
Colectivo facilitador da creatividade como vehículo para a participación cidadá nos seus diversos planos: cultural e artística, formativa e de lecer.
Asamblea de Familiares e Amigos das Persoas Presas
Organización para dar resposta ás irregularidades que se comenten nos diversos lugares de encerro. Manifesto, vídeos e novas.
Asociación Amigos do Arqueolóxico
Os fins principais son a defensa e a difusión do patrimonio cultural en xeral, e o fomento e difusión da cultura entre a xuventude. Estatutos, blog e actividades.
Asociación Cultural Fuco Buxán
De ideas progresistas, denuncias e reivindicacións. Editan semestralmente a revista Razón Socialista. Publicacións, biblioteca e actividades.
Asociación de Estudos Filosóficos Doutor Castro
Portal de debate cultural, programas de investigación, entrevistas e foros.
Asociación Galega de Amizade con Israel
Entidade que achega información alternativa con respecto ó conflito árabe-israelí, así como tamén, espalla o legado cultural do pobo xudeo.
Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan)
Entidade que ten como obxetivo conseguir beneficios e descontos de iniciativas privadas para os asociados, así como a sua protección e defensa. Novas e arquivos.
Asociación Galicia Plus
Asociación sen ánimo de lucro co obxeto de contribuir o desenrolo económico, medioambiental, social e cultural de Galicia.
Asociación Mar de Fábula
Organización que ten como obxectivo limpar a mar coas ferramentas do coñecemento e do traballo manual.
Asociación Mádia leva
Proxecto comprometido coa lingua e a cultura galega. Novas e opinións.
Asociación Véspera de Nada
Entidade que nace có obxectivo de concienciar á poboación galega acerca do fenómeno do cénit da produción mundial de petróleo.
ATTAC Galicia
Movemento internacional de cidadáns para o control democrático dos mercados financieiros e as súas institucións.
Centro de Estudios Joan Bardina
Propostas políticas e económicas contra da miseria, corrupción, desinformación mercantil, subornos, carencias nos orzamentos e abusos de poder.
Contos Solidarios
Próxecto realizado pola ONG Bicis pola Paz con contos infantís de temática solidaria. Quén son, contos, cineteca, ligazóns e galeria.
Eurominority
Organización das Minorías Europeas. Nacionais, culturais e étnicas.
Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia
Entidade prestadora de servizos á mocidade. Voluntariado, programas, novas e descargas.
Feminismo na Galiza
Información sobre o colectivo Mulleres Nacionalistas Galegas (MNG). Artigos e imaxes.
Feministas Independentes Galegas
Espazo para o debate e a reflexión da muller. Reseñas e críticas, manifestos e convocatorias.
Fillos de Galicia
Comunidade virtual. Ten como obxetivo manter e divulgar a "Galeguidade" entre os descendentes da diáspora galega.
Foro Galego de Inmigración
Rede de asociacións e entidades de apoio ao inmigrante. Ideario, historia e documentos.
Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi)
Entidade independente e sen fins de lucro que ten por obxecto principal a investigación dos problemas internacionais. Publicacións e novas.
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
Instrumento para a promoción e o fomento do investimento productivo en Galicia. Cos servicios de alto nivel e como un mecanismo de integración dos sectores económicos e sociais.
Marcha Mundial das Mulleres na Galiza
Movemento internacional de accións feministas que reúne grupos e organizacións de base que traballan para eliminar as causas da pobreza e da violencia contra as mulleres.
Nofumadores.org
Asociación estatal para a defensa dos dereitos dos non fumadores. Presentación da asociación, artigos, informes, reclamacións e denuncias.
Observatorio da Mariña pola igualdade
Asociación feminista, integrada por mulleres da Comarca lucense. Presentación, actualidade, actividades e denuncias.
Real Sociedad Economica de Amigos del Pais (RSEAP)
Levan a cabo, actuacións en favor da cultura e o progreso, cumplindo co seu emblema de socorrer ensinando. A institución, biblioteca e arquivo dixital, propostas e mecenazgos.
Sociedade Galega de Historia Natural
Asociación independiente e cientifica, dedicada ó estudio, conservación e defensa do medio natural.
Universidade Rural Galega
A entidade, ten como obxetivo, olaborar na recuperación, conservación e difusión dos saberes tradicionais do medio rural. Actividades, novas e censos.
Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL)
Asociación privada que ten o propósito de recoller e servir de canle das reivindicacións do conxunto dos usuarios na loita por unha progresiva mellora na calidade de vida dos cidadáns.

Esta categoría noutros idiomas: 48

[Galego Mozilla]
Última actualización:
Xulio 7, 2016 at 5:15:04 UTC
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras