Páxinas relacionadas con:
- Industrias e compañías principalmente dedicadas ao deseño e construción de edificios e outras estruturas, reconstrución, instalación, mantemento e reparacións. Este sector inclúe tamén as industrias de apoio como a maquinaria, as subministracións, consultoría e servizos administrativos.
- Sitios en Internet sobre empresas ou persoas cuxa misión é asesorar para a toma de decisións finais no sector.
- Empresas ou persoas actuando en forma independente que ofrecen servizos para a construción. Tal como movemento de terras e entullos, instalacións e subministracións eléctricas, aplicación de recubrimentos, pintura, illamentos e táboa rocha.
- Empresas construtoras ou calquera outra empresa cuxo enfoque se centra no desenvolvemento de complexos residenciais, cuartos|habitacións, de urbanización ou industriais cunha orientación ao coidado do medio ambiente.
- Grupo de empresas que prestan servizos de reparacións e reformas en fogares, comercios e comunidades.
- Empresas que venden ou fabrican equipos e maquinaria para a construción en forma exclusiva. Non se listarán empresas que ofrecen un sen de produtos, só < b>maquinaria e equipos para construcción.
Sitios en Internet con presenza nacional dedicados ao deseño, fabricación, instalación e mantemento de
* Albanelaría e pedra
* Ascensores e escaleras
* Climatización
* Electricidade
* Fontanaría
* Metais
* Mobiliario
* Paredes, pisos e remates decorativos
* Portas e ventás
Tamén a os seus:
* Almacenistas e distribuidores
* Consultores
* Publicacións
* Asociacións
- Empresas dedicadas á construción e instalación de piscinas, así como os seus accesorios. Tamén se listan páxinas de empresas de reparación e mantemento de piscinas.
- Construtoras ou empresas cuxas actividades se enfocan á construción e habilitación de naves, complexos ou almacéns industriales.
- Empresas ou construtoras enfocadas a servizos de desenvolvemento de presas, levantamento submarino e actividades que requiren especialización en forma submarina.
- Construtoras ou empresas orientdas á edificación, desenvolvemento e planeamento de complexos residenciais ou habitacionales en forma preponderante.

Vexa tamén: 1

Carpintería Cuiña
Fabricación de mobles, armarios, portas, cociñas e todo aquilo relacionado coa madeira.
Chemineas Graniarte
Venda e instalación de todo tipo de chemineas, estufas, fogares e barbacoas de leña, pellets ou gas.
Colexio Oficial de Delineantes de Pontevedra
Tamén agrupa os Técnicos superiores proxectistas. Dispón de novas, información institucional e ligazóns. Radicado en Vigo.
Cotpa Técnicos
Proxectos de enxeñería industrial e comercial.
Edificaciones P. Balaidos
Empresa constructora. Informa sobre a súa localización e forma de contacto e dispón da listaxe de obras realizadas e en proxecto.
Fabricación de elementos prefabricados de formigón, ferralla y material de construcción
Fabricación de elementos prefabricados de formigón, ferralla para obra e comercialización de materiai de construción.
Granilouro
Empresa graniteira adicada a fabricación de cornisas, balaustres, chimeneas, aplacados, recercados, columnas, pavementos e mobiliario urbán.
Granitos Gondomar
Empresa especializada na extracción en canteiras propias, transformación, elaboración e distribución da pedra. Empresa, obras feitas e localización.
Granitos Vincios (Gravin)
Traballan granito e aceiro corten para mobiliario urbano e a pedra natural para a construción.
Maderas Gran Vía de Galicia (MGV)
Maioristas e distribuidores de madeira, carpintería e chapa, situados en Gondomar. Información da empresa, descarga de ficha de produtos e novas.
Manuel Garcia Araújo
Adícase a venta de materiais de construcción e saneamento, cerámicas, tellas, electrodomésticos, cociñas de leña e ferramentas e artículos de ferretería.
Minera de Rocas
Extracción, transformación e distribución de granito. O proceso, produtos e proxectos.
Narom
Empresa constructora, no Porriño, para obra civil e pública. Información sobre a compañía, solucións e novas.
Talleres Claudio Rodríguez
Fabricación de peches modulares galvanizados por inmersión en quente. Valos, varandas e mobiliario urbano.
Xestión Ambiental de Contratas
Construción de obra pública, especializada no acondicionamento, recuperación e preservación ambiental. Información das súas obras e do seu equipo profesional.

Esta categoría noutros idiomas: 1

[Galicia_Mozilla]
Última actualización:
Setembro 17, 2015 at 11:34:37 UTC
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia