Entidades, institucións públicas do goberno da Comunidade Autónoma de Galicia.

categorías 4

Vexa tamén: 2

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)
Ente público da Xunta de Galicia que promove e coordina o desenvolvemento rural na Comunidade. Liñas de axuda, actividades e proxectos.
Axencia Turismo de Galicia
Entidade creada có obxetivo de impulsar, coordinar e xestionala política autonómica na materia do sector. Normativa, actualidade, servizos e axudas.
Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia
Contribuír na formación dun colectivo profesional que saiba dar resposta ás necesidades, retos e proxectos, relacionados coas novas tecnoloxías e a sociedade da información. Actividades e novas.
Cixtec
Páxina oficial do centro informático para a xestión tributaria, económico financeiro e contable.
Consellería de Economía e Facenda
Páxina oficial coas novas, proxectos de desenrolo, novidades económicas e enlaces. Conta con oficina virtual e trámites en liña.
Consellería de Economía e Industria
Páxina oficial con información sobre servizos que prestan ó cidadán. Novas, consulta de normativas e axudas.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura
Organismo público autónomico. Información sobre desembolvemento sostible, sistema de información ambiental, novas e novidades.
Consellería de Vivenda e Solo
Organigrama, vivenda, solo empresarial, información xeral, normativa, contacto e sala de prensa.
Consellería do Medio Rural e do Mar
Páxina oficial con información sobre a normativa, publicacións, axudas e estatísticas.
Consello Consultivo de Galicia
Órgano de carácter técnico xurídico, que está ao servizo das administracións públicas da Comunidade Autónoma
Consello de Contas de Galicia
Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.
Consello Económico e Social de Galicia
Órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica. Configúrase como un foro permanente de debate entre as organizacións socioeconómicas dos galegos e as institucións autonómicas.
Consello Galego da Competencia
Órgano administrativo coa finalidade de garantir o funcionamento competitivo dos mercados, o cal garante prezos máis baixos e mellores produtos para os consumidores.
Consello Galego de Relacións Laborais
Máximo órgano consultivo da Xunta de Galicia na súa política laboral. Actúa como foro permanente de encontro dos axentes sociais, fomentando a negociación colectiva e promovendo a solución extraxudicial de conflictos de traballo.
Diario Oficial de Galicia
Permite consultas gratuitas e suscricións. Informa sobre o regulamento e o cálculo da taxa de publicación.
Dirección Xeral da Función Pública
Coordina a actuación dos órganos competentes en materia de persoal das consellerías e organismos autónomos dependentes delas. Servizos, foros e normativas.
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
O seu obxectivo é coordinar os esforzos e iniciativas en materia da mocidade, promovidos tanto por organismos privados como públicos.
Eidolocal
Programa de modernización e reforma da administración pública galega. Novas, ligazóns e trámites en liña para os Concellos.
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga)
Organización que ten por obxeto as actuacións, obras, traballos e prestación de servizos en materias forestais, principalmente a loita e prevención de incendios. Ofertas de emprego e perfil do contratante.
GaliciaAberta
Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia para centros galegos no exterior, emigrantes, inmigrantes e retornados.
Instituto Galego de Consumo (IGC)
Informa ó consumidor sobre os dereitos que o asisten, conta cunha sección onde indica como reclamar, facilitando a folla de reclamación e presta un servicio de consultas en liña personalizado.
Instituto Galego de Estatística (IGE)
Estatísticas económicas, sociolaborales e demográficas. Dispón de servizo de novas, valoracións anuais e actividades.
Instituto Galego de Vivenda e Solo
Organismo público autónomico. Información dividida nos apartados, vivenda, solo empresarial, normativa e sección de preguntas frecuentes.
Osimga
Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia. Actividadades, obxetivos e documentación, actualidade e utilidades.
Parlamento de Galicia
Información institucional, actividade parlamentaria, composición actual, directorio, oposicións e concursos, novas e publicacións.
Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015
Sistema de I+D+i para acadar un rendemento óptimo co que desenvolver proxectos empresariais máis intensos en coñecemento. Obxetivos e retos.
Plataforma de Contratación Pública de Galicia (PCPG)
Espazo onde fan publicidade de todas as licitacións os órganos de contratación das diferentes administracións galegas, entes públicos e organismos autónomos. Publicacións e servizos.
Portal Open Data da Xunta de Galicia. Abert@s
Aproveitanse as ferramentas e tecnoloxías innovadoras para establecer mecanismos de comunicación permanentes e transparentes coa cidadanía. Catálogo, condicións de uso e ideas.
Portos de Galicia
Ente público dependente da Conselleria do Mar, encargase de xestionar a meirande parte da costa galega. Dispón dun localizador de portos, instalacións portuarias e documentación.
Secretaría Xeral de Política Lingüística
Benvida, mapa de recursos lingüísticos, plans e actuacións, lexislación e actualidade.
Servizo público de emprego de Galicia
Dependente da Xunta de Galicia. Presta orientación laboral, proporcionándo formación e experiencia profesional, e ocupase da intermediación entre ofertas e demandas.
Unidade de Muller e Ciencia de Galicia
Organismo que ten como obxetivo incrementar a presenza das mulleres nos ámbitos científico e tecnolóxico da Comunidade.
Valedor do Pobo
Alto Comisionado do Parlamento de Galicia co fin de supervisar as actuacións das Administracións Públicas na Comunidade para evitar que éstas poidan infrinxir ou descoñece-los dereitos fundamentais, inherentes á dignidade da persoa humana, que se recollen no título I da nosa Constitución.
Xunta de Galicia
Páxina oficial do goberno da Comunidade Autónoma de Galicia. Consellerías, servicios, DOG e organismos autónomos.

Esta categoría noutros idiomas: 1

[Desk Mozilla]
Última actualización:
Maio 3, 2016 at 18:28:37 UTC
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia