Esta categoría é para páxinas escritas en galego sobre o continente. As descricións deberán estar en galego.
Agrupación Folklórica Baixo Miño
Levan traballando pola cultura galega a través da música e a danza en Bos Aires, Arxentina. Historia e integrantes, fotos e axenda.
Associaçom de Amigos do Idioma Galego (Adigal)
Constituída na Arxentina. Contén historia, boletín e consello que a integra.
Casa de Galicia de Montevideo
A Entidade nace cós obxetivos de fomentar a unión entre os galegos e os seus descendentes, procurar o maior benestar da colectividade e defendela cando sexa necesario. Actividades, o centro e fíns.
Centro Galego de Avellaneda
Destaca o papel da asociación no asesoramento e tramitación de expedientes a galegos sobre bolsas, axudas, viaxes, reencontros e tamén para a xuventude. Historia, fins e actividades.
Centro Galego de Buenos Aires
Institución que representa a case cinco millóns de galegos. Aparte de promovela cultura e a tradición do pobo galego, dispoñen dunha mutua e dunha fundación de saúde para os seus asociados. sede, servizos e actividades.
Federación de Sociedades Galegas na Suiza
Traballan pola defensa e difusión da cultura galegas en tóda-las formas e manifestacións. Historia, directiva, actividades e localización.
Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol
Centro educativo que ten o propósito de desenvolver un proxecto bicultural nos niveis inicial, primario e secundario.
Lingua Galega
Auspiciada polo Centro de Estudios Galegos (CEGAL) da Facultad de Humanidades da Universidad da República O. do Uruguay. Ten unha guía de galego para viaxeiros e diccionario de inglés-castelán-galego.

Esta categoría noutros idiomas: 11

[South_America_Mozilla]
Última actualización:
Marzo 22, 2015 at 8:45:04 UTC
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia