World Galego Referencia Dicionarios
74
Categoría específica para acoller aqueles diccionarios galegos, monolingües ou bilingües, presentes na rede. Tamén para aqueles outros traballos lexicográficos, aínda que non acaden a categoría de diccionarios.

categorías 1

Dicionario CLUVI
Dispón de traductor de palabras inglés-galego e galego-inglés.
Dicionario CLUVI español-galego
Elaborado no Seminario de Lingüística Informática (SLI) da Universidade de Vigo.
Dicionario CLUVI francés-galego
Elaborado no Seminario de Lingüística Informática (SLI) da Universidade de Vigo.
Dicionario CLUVI inglés-galego
Segunda edición revisada, elaborado no Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo.
Dicionario da Real Academia Galega
Dicionario en liña, establece a norma da lingua galega no referente ao léxico.
Dicionario en liña de pronuncia da lingua galega
A súa finalidade última é a de ofrecer un referente de galego oral para os ámbitos públicos, de maneira que a súa fonética sexa máis próxima á do galego histórico.
Dicionario galego-francés francés-galego
Dende o portal freelang.com, programa gratuíto que conta con cerca de 2000 entradas en ambas as direccións.
Dicionario italiano-galego
Publicación editada polo Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades. Antropónimos, topónimos, paremias e locucións. [PDF]
Digalego
Diccionario en liña. Características, abreviaturas, conxugación de verbos, formas incorrectas e apéndice gramatical.
Galizionairo. Dicionario de galego
Versión galega do proxecto Wikcionario que ten como finalidade a creación dun dicionario de autoría múltiple en cada lingua. Máis de 15000 entradas.
O grande dicionario castelán-galego
Vocabulario castelán-galego feito por dúas alumnas co fin de axudar a dar solución aos moitos castelanismos que inzan a lingua.
Pequeno vocabulario galego-inglés-castelán
Breve obra trilingüe de vocabulario xeral.
Vocabulario ortográfico da lingua galega
Dende a páxina da Real Academia Galega, versión electrónica do VOLGA. Axuda e criterios de elaboración.

Esta categoría noutros idiomas: 48

[Book Mozilla]
Última actualización:
Setembro 23, 2016 at 9:45:09 UTC
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer