An Foclóir Beag
Foclóir lan-Gaelach, an-shimplí a usáid.
Foclóra agus liostaí focal Gaeilge ar an Idirlíon
Clár d'fhoclóra Gaeilge, Gaeilge-Béarla, agus Gaeilge-teangacha eile atá le fáil ar an Idirlíon
Foclóra agus liostaí focal Gaeilge ar ábhair fá leith
A-U de ábhair mar Adhmadóireacht, Ainmhithe, Ainmneacha, ... Réalteolaíocht, Ríomhaireacht ... Uiscí, agus naisc chuig foclóra agus liostaí focal Gaeilge do na h-ábhair sin.

Other languages 48

Last update:
February 16, 2016 at 9:05:34 UTC
Tagairt
Réigiúnach
Eolaíocht
Siopadóireacht
Pobal
All Languages
Ealaín
Gnó
Ríomhairí
Baile
Nuacht
Caitheamh Aimsire