Suímh a bhainnean leis an Ghaeilge mar theanga. Cumainn agus eagraíochtaí Gaeilge.

Subcategories 2

abair.ie
Ríomhchainteoir (text-to-speech) don Ghaeilge. Ón Saotharlann Foghraíochta agus Urlabhra ag Coláiste na Tríonóide, BÁC.
Acmhainní Gaedhilge
Suíomh le Ciarán Ó Duibhín. Gaedhilg Uladh, ach áisiúil fá choinne canúint ar bith. Tobar na Gaedhilge - bunachar téacs agus acmhainn cuartuighthe focal, le breis agus 2,000,000 focal.
Ceacht.ie
Tionscadal de chuid na comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Ábhar foghlama agus teagaisc do mhúinteoirí Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i nGaelscoileanna.
Conradh na Gaeilge
Eagraíocht idirnáisiúnta ag saothrú chun an Gaeilge a chur á labhairt athuair mar ghnáth-theanga, le nuacht, eolas faoi ranganna, craobhanna, Oireactas na Gaeilge, Seachtain na Gaeilge, agus faoin fhoireann agus stair Conradh.
Eagraíochtaí Gaeilge A-U
Naisc chuig na suímh ag eagraíochta Gaeilge, in ordú aibítreach
Foras na Gaeilge
An eagraíocht oifigiúil a bhfuil cur chun na Gaeilge mar chúram aici, ar fud na hÉireann, Thuath agus Theas. Fáisnéis fán Ghaeilge, ranganna, 7c.
Fuaimeanna na Gaeilge
Na consain agus na gutaí le cloiseáil agus le feiceáil in IPA do na trí chanúint: seo: Gaoth Dobhair, Ceathrú Rua agus Corca Duibhne. Catalóg na bhfuaimeanna agus taifeid shamplach, mar thaca do lucht léite an leabhair “Fuaimeanna na Gaeilge”.
Gaeilge ar an Ghréasán
Thart fá 800 naisc a bhaineann leis an Ghaeilge
Gaeilge na Seachtaine
Téamaí le stór focail, gramadach agus naisc.
Gael Linn
Fondúireacht neamhpholaitiúil agus neamhrialtasach. Tá mar phríomhaidhm aici an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur cinn ar fud Éireann uile. Le leathanaigh faoin stair, nuacht, ceol, oideachas, leabhair, agus siopa is cartlann.
Gaelchultúr
Ionad i mBarra an Teampaill, Baile Átha Cliath, mar a bhfuil cúrsaí Gaeilge agus cultúir, ceardlanna rinnce, amhránaíocht sean-nóis, ríomhaireacht trí mheán na Gaeilge, 7c.

Other languages 3

Last update:
December 18, 2014 at 11:46:06 UTC
Eolaíocht
Siopadóireacht
Pobal
All Languages
Ealaín
Gnó
Ríomhairí
Baile
Nuacht
Caitheamh Aimsire
Tagairt
Réigiúnach