World Gàidhlig Saidheans Eòlas na Cruinne
0
Coltach ri /Science/Earth Sciences/ sa Bheurla
[Scottish Mozilla]
Last update:
November 30, 2014 at 12:35:11 UTC
Saidheans
Ceannach
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan