World Gàidhlig Gnìomhachas Eadar-theangachadh
2
Seirbheisean eadar-theangachaidh gu agus bho'n Ghàidhlig
Cànan Earranta
Companaidh co-cheangailte ri Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach, a' dèanamh obair eadar-theangachachaidh agus a' foillseachadh leabhraichean agus làraichean-lìn.
Eadar-Theangachadh Akerbeltz
Companaidh eadar-theangachaidh stéidhte ann an Glaschu.
[Scottish Mozilla]
Last update:
July 26, 2011 at 12:45:05 UTC
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan
Saidheans
Ceannach
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages
Na h-Ealain