Det overordnede kriterium for websteder, der optages i kategorien World/Dansk og dennes underkategorier er, at de er skrevet på dansk. Please use the category Regional/Europe/Denmark for Danish websites, written in English. Websteder, der har både en dansk og engelsk udgave, kan tilmeldes begge steder. Sider skrevet på andre sprog kan tilmeldes til den relevante sprogkategori under World. Venlig hilsen
Redaktørerne

Danske kategorier

Edb = Computers
Erhverv = Business
Fritid = Recreation
Hus og hjem = Home
Kultur = Arts
Netbutikker = Shopping
Nyheder = News
Reference = Reference
Regional = Regional
Samfund = Society
Spil = Games
Sport = Sports
Sundhed = Health
Videnskab = Science
Tilmeld kun dansksprogede web-steder til den mest relevante kategori under World/Dansk. Titler og beskrivelser skal altid skrives på dansk.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

Edb

Denne kategori og dens underkategorier - indeholder links til websteder, skrevet på dansk, med indhold der relaterer til computere og edb - herunder også Internet.

Please use the category Regional/Europe/Denmark for Danish websites, written in English.

Tilmeld - om muligt - i en underkategori der bedst synes, at relatere til det som hjemmesiden omhandler. Findes en sådanne underkategori ikke endnu - tilmeldes der her. Der kan forventes en hurtigere behandling / godkendelse om anmeldelsen er foretaget i den korrekte kategori.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om computere, edb og Internet. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Business/Industries. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder web-steder skrevet på dansk, der har indhold der vedrører danske erhverv. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark/Business_and_Economy, mens andre erhvervssider skrevet på engelsk, placeres under Top/Business. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World
Please use the category Regional/Europe/Denmark for Danish websites, written in English.

Kriterium for web-steder, der optages i kategorien World/Dansk/Erhverv og dennes underkategorier er, at de er skrevet på dansk - og har indhold der relaterer til det danske erhvervsliv. Tilmeld venligst i rette underkategori.

Danske web-steder, der har både en dansk og engelsk udgave, kan eventuelt tilmeldes begge steder. Sider skrevet på andre sprog kan tilmeldes til den relevante sprogkategori under World.

Denne kategori og dens underkategorier indeholder links til web-steder, der beskæftiger sig med aktiviteter i fritiden, for eksempel i hjemmet og hobbyaktiviteter.
Tilmeld til dansksprogede web-steder, der handler om fritidsaktiviteter.

Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Recreation. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World. Vær venligst opmærksom på at tilmelde i rette underkategori. Der kan forventes en hurtigere behandling / godkendelse hvis anmeldelsen er foretaget i den korrekte kategori.
Om hus og hjem samt beslægtede emner, som fx familien, have, børn og økonomi.
Tilmeld her dansksprogede ikke-kommercielle web-steder, der handler om hus og hjem samt beslægtede emner, som fx familien, have, børn og økonomi Web-steder, med kommercielt indhold med salg af produkter og service til hus og have, bør placeres i relevant kategori i World/Dansk/Erhverv/Forbrugerprodukter_og_service/Hus_og_have/ eller tilsvarende i World/Dansk/Erhverv/. Web-steder, med kommercielt indhold og primær on-line handel, bør placeres i relevant kategori i World/Dansk/Netbutikker/. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion. Web-steder for lokale detailhandelsbutikker tilmeldes i den relevante kommune under World/Dansk/Regional Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

Beskrivelse af World/Dansk/Kultur

Denne kategori og den underkategorier indeholder links til websteder, der handler om kulturelle emner som fx. kunst, litteratur, musik, dans osv. Også populære kulturelle emner som fx tv og radio hører under denne kategori. Der henvises i øvrigt til den generelle beskrivelse i World/Dansk .
Hvis du ønsker at tilmelde et link til den øverste kultur-kategori i Open Directorys danske område, bedes du kontrollere, at betingelserne i beskrivelsen af dette niveau er opfyldt. Der optages kun sjældent links i denne kategori, da kun websteder med et meget bredt kulturelt sigte hører hjemme her. Du bedes bruge lidt tid på at finde den underkategori, der er mest dækkende, og så tilmelde dit link der i stedet. Tilmeld kun dansksprogede web-steder, der handler om kulturelle emner. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Arts. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
World/Dansk/Netbutikker indeholder websteder, hvis primære formål er at tillade en forbruger at vælge eller købe varer eller tjenester over Nettet, til landsdækkende levering. Også butikker, der på anden vis tillader kunden at handle uden at møde op i butikken, kan optages her. Typiske eksempler er:
  • Online-butikker, der fx med en elektronisk "indkøbsvogn" tillader brugeren at købe på stedet.
  • Indkøbssystemer, der tillader brugeren at generere en bestillingsformular, der kan sendes til butikken med e-mail, fax eller almindelig post.
  • Beskrivelser og/eller prisoplysninger for produkter, som brugeren kan bestille pr. e-mail, brev eller telefon.
Websteder for butikker, der kun handler fra deres fysiske placering, tilmeldes i den relevante kategori under World/Dansk/Regional eller World/Dansk/Erhverv/Forbrugerprodukter_og_service/. Butikker, der både har handel fra fysisk og ikke-fysisk butik, kan tilmeldes både under World/Dansk/Netbutikker og World/Dansk/Regional eller World/Dansk/Erhverv/Forbrugerprodukter_og_service/.
Tilmeld til den mest relevante underkategori dansksprogede web-steder, der handler om Netbutikker. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Shopping. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World. Websteder for butikker, der kun handler fra deres fysiske placering, tilmeldes i den relevante kategori under World/Dansk/Regional/Danmark eller World/Dansk/Erhverv/Forbrugerprodukter_og_service/. Butikker, der både har handel fra fysisk og ikke-fysisk butik, kan tilmeldes både under World/Dansk/Netbutikker og World/Dansk/Regional.

mere information (kun for redaktører)

I denne kategori og dens underkategorier findes websteder, der informerer, forklarer eller kommenterer dagens begivenheder eller emner. Websteder, der handler om nyhedsformidling, hører også hjemme her. Dette kan også inkludere artikler om aktuelle begivenheder, og websteder der beskriver nyhedskilder.
Tilmeld til den relevante underkategori dansksprogede web-steder, der handler om nyheder. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark/News and Media, mens andre engelsksprogede sider placeres under News. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Reference er en kategori for web-steder, der handler om studiet af og adgangen til information. Det kan være undervisning, biblioteker eller museer, men også online samlinger af viden, fx leksika og kataloger.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om studiet af og adgangen til information. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Ved tilmelding bør man vælge den mest passende underkategori. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

Det overordnede kriterium for websteder, der optages i kategorien World/Dansk/Regional/ og dennes underkategorier er, at de er skrevet på dansk og har indhold af lokal (geografisk afgrænset) karakter.

Please use the category Regional/Europe/Denmark for Danish websites, written in English.

Websteder, der har både en dansk og engelsk udgave, kan eventuelt tilmeldes begge steder. Sider skrevet på andre sprog kan tilmeldes til den relevante sprogkategori under World.

Tilmeld - om muligt - i en underkategori der vedrører det land, område eller den ø som hjemmesiden omhandler. Findes en sådanne underkategori ikke endnu tilmeldes der her. Der kan forventes en hurtigere behandling / godkendelse om anmeldelsen er foretaget i den korrekte kategori.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold knyttet til et sted med geografisk afgrænsning. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk.

Engelsksprogede sider hører hjemme i den relevante kategori under Regional, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold der relaterer danske samfundsforhold. Kategorien er for danske hjemmesider der vedrører samfundsforhold i alle dets former, fra politik og religion - til seksualitet og døden - og/eller med indhold om menneskers forhold til hinanden.

Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk.

For Danish websites, belonging to this category, written in English, please use the category Regional/Europe/Denmark/Society_and_Culture

Kriterium for websteder, der optages i kategorien World/Dansk/Samfund/ og dennes underkategorier - er, at de er skrevet på dansk - og har indhold der relaterer til danske samfundsforhold.

Vær venligst opmærksom på at tilmelde i rette underkategori. Der kan forventes en hurtigere behandling / godkendelse - såfremt anmeldelsen foretages i den korrekte kategori.

Danske websteder, der har både en dansk og engelsk udgave, kan eventuelt tilmeldes begge steder. Sider skrevet på andre sprog kan tilmeldes til den relevante sprogkategori under World.

Spil kan defineres som aktiviteter, der er beregnet på at underholde deltagerne, og som følger et sæt regler.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om kategoriens emne - helst til den rigtige underkategori. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Games. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om sport.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om sport. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Ved tilmelding bør man vælge den mest passende underkategori.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

mere information (kun for redaktører)

World/Dansk/Sundhed indeholder websteder, der handler om mennesker og dyrs helbredsmæssige forhold.
Tilmeld til den mest relevante underkategori dansksprogede web-steder, der handler om sundhed. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Sider under konstruktion optages ikke. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Health. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om videnskab.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om videnskab. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

mere information (kun for redaktører)