Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om jura og juridiske emner indenfor såvel offentligret, privatret og erhvervsretten. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske juridiske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

kategorier 4

Se også: 2

Advokatnøglen
Advokatsamfundets oficielle database hvor man kan finde advokater, herunder efter navn, fagområde og speciale.
Civilstyrelsen
Med afdelinger for fonde, fri proces, retsinformation og erstatningsnævn.
Corporate Governance
Officiel organ om god selskabsledelse i Danmark
Dansk og international jura
Omfattende linksamling ved Poul Anders Thybo.
Danske Advokater
Danske Advokater er en brancheforening der varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser.
Domstolene i Danmark
Om det danske retssystem, med domstolenes adresser, forbruger-rådgivning, publikationer og links.
Familieadvokaten
Få hjælp i den juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura.
Hegnsloven
Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om Kommenteret hegnslov og kurser.
IT-retten.dk
Netbaseret udgave af Professor Mads Bryde Andersens lærebogsfremstilling.
Jura
Nyt fra Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Med artikler fra bladet, og arkiv.
De Jura Studerendes Retshjælp - Odense
De Jura Studerendes Retshjælp er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense, der tilbyder gratis retshjælp til private.
Jurainformation
Forlags-, kursus- og konsulentvirksomhed.
Juralinks
Links om jura
Juraportalen Themis
Omfattende linksamling af advokatfuldmægtig Ulrik Grønborg.
Justitsministeriet
Varetager opgaver vedrørende justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.
Karnov
Udgiver danske lovsamlinger, stiller nye love og bekendtgørelser til rådighed.
Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 1683
Præsentation, og uddrag af de 6 bøger. Også Kongeloven af 1665.
Københavns Universitet: Det Juridiske Fakultets Bibliotek
Betjener primært forskere ved det juridiske fakultet og jurastuderende ved københavns Universitet, indenfor informationssøgning, emner, database, tidsskrifter, bøger og nyheder.
LO: Juridisk service
Systematisk information om love, aftaler, domme og kendelser indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område.
Paragraf
Månedsblad for det juridiske studium på Aarhus Universitet. Med artikler og kalender.
Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.
Retsinformation
Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer.
Statstidende
I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som fx stillingsopslag fra offentlige institutioner
Synopsis
Emneinddelt oversigt over juridisk litteratur. Dele af databasen kræver abonnement. Med beregningsprogrammer, formularer, lovsamling og forkortelser.

Denne kategori på andre sprog: 41

[Periodic Table Mozilla]
Sidst opdateret:
januar 26, 2017 at 16:54:12 UTC
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional