World Dansk Sundhed Folkesundhed
24
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om folkesundhed.

kategorier 3

Alan Stougaard: Bliv Donor
Personlig side, der argumenterer for at blive donor. Blod, organer og knoglemarv.
Apropos Kommunikation
Oversigt over tilbudte kurser i førstehjælp, artikler om emnet og præsentation af relaterede produkter.
Bliv bloddonor i Odense
Oplysninger om det at være bloddonor samt adresse på tappesteder.
Bloddonorerne i Danmark
Om foreningen, informationsmateriale, nyheder og blad.
Bloddonorerne i Storkøbenhavn
Information om at være donor og tapninger.
Central forskningsenhed for almen praksis
Forskningsenheden er en selvejende institution, som har til formål at udføre forskning i almen praksis og i sundhedsvæsenet i øvrigt.
Dansk Førstehjælps Information
Overblik over kurser, samarbejdspartnere og projekter.
Dansk Råd for Genoplivning
Koordinerer og rådgiver organisationer, der underviser i såvel basal som avanceret genoplivning.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Forening der arbejder for at bedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Oversigt over indsatsområder, kurser og kontaktoplysninger.
Dit Undervisningsmijlø
Eksempler på godt undervisningsmiljø og hvad man gør for at forbedre samme.
Falck Healthcare
Sundhedstilbud til arbejdspladsen. Rygskole, psykologisk bistand, hjælp til misbrugsproblemer og udarbejdelse af trivselsprogrammer.
HELPAN
Salg af undervisningsmaterialer. Førstehjælpskurser og foredrag.
Hovedstaden Samariterkorps
Frivillig aktivitetsgruppe under Dansk Røde Kors i København. Information om arbejdeT, uddannelse og organisering.
Komiteen for sundhedsoplysning
Bestilling af publikationer.
Lægevagten
Generel information om lægevagt og skadestuer, samt råd omkring sygdomme. Kontaktinformation for Københavns og Frederiksborg amter, og i begrænset omfang øvrige amter.
MayDay
Forening for information om sundheds- og miljømæssige påvirkninger, og frihed til eget valg af behandlingsformer.
Netværk af Forebyggende sygehuse i Danmark
Formålet med Netværket er at styrke sygehusenes indsats og ansvar for sygdoms-forebyggelse og sundhedsfremme til patienter, personale og nærsamfund.
Porfyriforeningen i Danmark
En sammenslutning af folk med interesse for og med porfyri i Danmark.
Radiodoktoren
Hjemmeside for læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen, med stof fra udsendelsen "Spørg om Sundhed", foredrag, bøger og musik.
Statens Institut for Folkesundhed
Forskning, udredning og rådgivning vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion.
Sund By Netværket i Danmark
Samarbejde mellem amter og kommuner om udvikling af forebyggende sundhedsarbejde.
Sundhedscenter.dk
Rådgivning om hvordan man kan leve et længere og sundere liv.
Sygeforsikringen danmark
Supplerende sygeforsikring med yderligere dækning.
www.redliv.dk
Gode råd om førstehjælp og oversigt over kursustilbud i samme.

Denne kategori på andre sprog: 17

[Denmark Mozilla]
Sidst opdateret:
april 21, 2016 at 9:45:04 UTC
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil