World Dansk Sundhed Arbejdsskader og -miljø
31
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om arbejdsskader og -miljø.
APV
EDB-program med Særkon Kommunikation, samt konsulentassistance til udførelse af APV, der sikrer overblik og udbytte af en arbejdspladsvurdering.
Arbejdsmiljoweb.dk
Fællesinformation fra arbejdsgivere og arbejdstagere om godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Find gode råd og vejledning om stress, mobning, arbejdsstillinger, indeklima med videre og hent gratis materiale.
ArbejdsmiljøButikken
Informationsmaterialer om arbejdsmiljø. Bøger, pjecer, video, branchevejledninger, forskningsrapporter eller spil.
Arbejdspladsvurdering med APV - PC/NET
Software til arbejdspladsvurdering og den efterfølgende opfølgning. Introduktion, priser, download, manual og erfa-gruppe.
Arbejdsskadestyrelsen
Udgivelser, ordbog, skadesager, statistik og priser.
Arbejdstilsynet
Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Nyheder, metoder, regler, information, indsatser, statistik og links.
BAR - branchearbejdsmiljørådet for grafisk.
Sikkerheds- og sundhedsproblemer og gode råd om løsninger til den grafiske branche. Pjecer og vejledninger.
BAR - Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Arbejdsmiljømæssige regler, aftaler og forordninger som retter sig mod industriarbejdspladser. Links til kampagner og temaer.
BAR - jord til bord.
Arbejdsgiver og ansatte indenfor landbruget og skovbruget samt anlægsgartnere, slagteri-, mejeri- og gartneriansatte kan her søge information om arbejdsmiljø og projekter som BAR Jord til Bord gennemfører.
BAR - privat kontor.
Råd og vejledning til kontorvirksomheder om arbejdsmiljø. Links til informationskampagner.
BAR - service og tjenesteydelser.
Branchevejledninger og anden information om arbejdsmiljøforhold til branchens medarbejdere og virksomheder.
BAR - transport og engros
APV, arbejdsmiljøstyringer og branchevejledninger.
BAR - undervisning og forskning.
Branchearbejdsmiljørådet. Elektroniske branchevejledninger og guider.
BAR Bygge og Anlæg
Branchearbejdsmiljøråd for bygge- og anlægsbranchen. Links til kurser, aktiviteter og arbejdstilsynets kontaktgrupper.
BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration
Branchearbejdsmiljøråd for finans- og offentlig kontor/administration sektoren. Links til branchevejledninger, APV og arbejdsmiljøuddannelsen.
BAR Handel
Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelbranchen. Informationskampagner, møder og temaaftener.
BodyConsult
Sundhedsfremme til medarbejdere, af mensendieck undervisere.
Branchearbejdsmiljørådenes Portal
Fælles portal for de 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR'er).
Branchearbejdsmiljørådet for Social & Sundhed
Nyheder, debat, informationsmaterialer, arbejdspladsvurdering, sikkerhedsarbejde, uddannelse og generel information.
BST Københavns Kommune
Bedriftssundhedstjenesten. Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel.
BST-Nord
Sparringspartner inden for arbejdsmiljø og miljø. Ydelsesoversigt.
BST-Thy,Mors,Salling
Produktkatalog, kurser og mulighed for nyhedsbrev.
Frølich Ergonomi
Indretning af computerarbejdspladser. Forebyggelse af arbejdsrelaterede smerter, sygdomme og museskader. Arbejdspladsvurdering.
Job og Trivsel
Rådgivning og uddannelse af alkohol og misbrugsnøglepersoner på arbejdspladsen. Stresshåndtering og samtaleterapi til medarbejdere og privatpersoner.
Museskade.dk
Omfattende katalog over museskadeinformation. Med debatforum.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
NFA er forankret i Beskæftigelsesministeriet og udfører strategisk forskning inden for arbejdsmiljø. Desuden overvåger NFA international arbejdsmiljøforskning.
Nordic Mental Corporation
Hjælp til at fastholde eller genopbygge medarbejdernes arbejdsevne gennem en hurtig og effektiv indsats overfor problemer af psykisk, fysisk, social eller juridisk/økonomisk art.
Personalesundhed.dk
Jeg tilbyder en række sundhedsydelser, som kan forebygge og nedsætte antallet af sygedage og fremme sundhed og trivsel.
si-leder.dk
Arbejdsmiljøkonsulent og sikkerhedsleder der hjælper små virksomheder med at styre og dokumentere arbejdsmiljøet. Kontaktoplysninger og referencer.
Stop Ulykker
Webbaseret system til at forebygge arbejdsulykker. Systemet indeholder en række brancherettede værktøjer og kan gratis benyttes af alle danske virksomheder.
Videncenter for Arbejdsmiljø
Indsamler og formidler national og international viden om arbejdsmiljø fra forskning og praksis.

Denne kategori på andre sprog: 7

[Denmark Mozilla]
Sidst opdateret:
januar 31, 2017 at 6:24:05 UTC
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil