World Dansk Samfund Socialt arbejde Foreninger og organisationer
14

kategorier 4

Se også: 1

Dansk Socialrådgiverforening
Interesseorganisation omkring løn/ansættelse, politik og uddannelse. Publikationer, fagblad, links og "DS mener".
Demokratisk Forum Rumænien
Humanitær forening i Nørresundby. Støtter børnearbejde, socialt arbejde og arbejder for at fremme demokratiet.
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Samle chefer indenfor det kommunale og amtskommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedsmæssige område i Danmark.
KFUM's Sociale Arbejde i Danmark
Nyheder, baggrund og beskrivelser af aktiviteter og projekter.
Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS)
Arbejder for at formidle og styrke etablerings- og driftsvilkårene for opholdssteder og skole-behandlingstilbud.
Landsforeningen af Patientrådgivere & Bistandsværger i Danmark
LPD-info indeholder et sammendrag af landsforeningens faglige håndbøger, samt psykiatriloven.
Landsforeningen Ligeværd
Arbejder for at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.
Socialpolitisk Forening
Forum på tværs af traditionelle faggrænser og politiske skel for at debattere dagsaktuelle spørgsmål, socialt udviklingsarbejde og visioner for fremtiden.
Socialt Udviklingscenter
En almennyttig forening, der løser opgaver i forhold til socialt sårbare grupper. Præsentation, årsrapport, publikationsliste, magasin, kalender og projekter.
SSP-samrådet
Forening for SSP-konsulenter eller medarbejdere med ansvarsfelt indenfor SSP-Samarbejdet.
[Denmark Mozilla]
Sidst opdateret:
august 28, 2013 at 9:05:06 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker